Etusivu

EFPP yhteenveto

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna.
» Lisää

Jäsenyhdistykset

EFPP Suomella on tällä hetkellä 18 jäsenyhdistystä Suomessa.
» Lisää jäsenyhdistyksistä

Etusivu

AJANKOHTAISTA

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry

Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut

KUNTOUTUS JÄÄ TOISTAISEKSI KELAN VASTUULLE
Kuntoutusta kehitetään Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, kunnes monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, kuntoutuksen muutoksenhakujärjestelmästä ja kuntoutuspalvelujen asiakasmaksuista on päätetty.
Lisätiedot ja mietintö löytyy Kannanotot sivulta.

Kiitämme kaikkia, jotka ovat kanssamme myötävaikuttaneet päättäjiin ja siten näiden järkevien päätösten syntymiseen.

t. EFPP Suomen kansallinen verkosto ry


EFPP Suomen viesti pähkinänkuoressa EFPP Suomen viesti pähkinänkuoressa koskien Kelan kuntoutuspsykoterapioita sote-uudistuksessa lähetettiin 8.11.2021 sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle, Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajalle Aino-Kaisa Pekoselle, varapuheenjohtaja Aki Lindénille sekä kaikille jäsenille ja varajäsenille.

Katso kannanotot


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto Terapiat etulinjaan -hankkeeseen.
KATSO KANNANOTOT.


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto Psykoterapiapalvelujen järjestämisestä Kelan kuntoutuksena ja hyvinvointialueilla.

Lausunto on lähetetty Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekoselle, varapuheenjohtaja Aki Lindenille sekä kaikille työryhmän jäsenille ja varajäsenille.
KATSO KANNANOTOT.


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
Yhteenveto EFPP Suomen kansallisen verkoston ja sen sote-työryhmän vaikuttamistoimista Kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttämiseksi ja kehittämiseksi löytyy AJANKOHTAISTA sivulla syyskuu 2021.


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitetty aloite:
PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS YLIOPISTOLLISEKSI ERIKOISTUMISKOULUTUKSEKSI
on lähetetty tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle, valtiovarainministeri Annika Saarikolle, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikolle, varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannalle sekä kaikille valiokunnan jäsenille.

Katso KANNANOTOT.


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä koskien psykoterapiapalveluiden järjestämistä.
Säädösvalmisteluhanke VN/22558/2020

Katso KANNANOTOT.


Hyvät EFPP Suomen jäsenet
EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ry järjestää zoom-webinaarin
POTILASASIAKIRJAMERKINNÄT PSYKOTERAPIASSA
Ajankohta: Lauantai 11.9.2021 klo 9.00 - 13.00
Kouluttaja: Vera Gergov, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Lisätietoja AJANKOHTAISTA- tai EFPP Konferenssit/Seminaarit sivulla "syyskuu 2021" kohdalla.
Tervetuloa!


Hyvät EFPP Suomen jäsenet
EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ry ja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYS järjestävät zoom-koulutuspäivän 22.5.2021
SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS

Raportti AJANKOHTAISTA-sivulla "toukokuu 2021" kohdassa.


Hyvät EFPP Suomen jäsenet
Anna Collander on koottu terveydenhuollon arvioita covid-19-tartuntariskistä psykoterapeutin vastaanotolla.
Raportti AJANKOHTAISTA-sivulla "huhtikuu 2021" kohdassa.


Hyvät EFPP Suomen jäsenet
EFPP Suomen kansallisen verkosto ryn vuosikokous pidetään keskiviikkona 28.4.2021 Zoom-kokouksena. Liitteenä kokouskutsu ja ilmoittautumisohjeet. Vuosikokoukseen voi tulla kustakin jäsenyhdistyksestä kaksi edustajaa, joten kutsu on suunnattu yhdistyksenne hallitukselle.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet AJANKOHTAISTA-sivulla.


Katso sivu EFPP KANNANOTOT

Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n ja EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto lasten ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksen yhteiskunnallisen tuen puolesta 18.3.2021


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitetty aloite Psykoterapeuttikoulutus yliopistolliseksi erikoistumiskoulutukseksi 9.3.2021


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitetty kannanotto STM:n kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan 1.3.2021


Katso sivu JULKAISUT/TUTKIMUS

"Tutkimustietoa" otsikko lisätty sisällyttäen ajankohtaisia tutkimuksia ja julkaisuja.

Lisätietoja: Katso sivu "EFPP AJANKOHTAISTA"!



Katso AJANKOHTAISTA - maaliskuu 2020: Various websites which contain information, procedures and tools that can be useful for the public or for professionals in this current crisis.



Katso sivu AJANKOHTAISTA Lokakuu 2020 - EFPPn tutkimusraporttikilpailu päättyy lokakuussa.



EFPP Journal pyytää kirjoituksia
Dear Delegates of all sections,

As the editor of our journal (EFPP Psychoanalytic Psychotherapy Review) I address al of you to encourage members of your institutes to send papers to our journal. I remind you that our journal has very interesting and enriching papers in various languages: French, Russian, Italian, Spanish and English. the policy of the EFPP is to have papers of vaious languages which represent the different countries members in our organizations. The papers are peer reviewed.

The papers should be sent to me via email: gilaofer79@gmail.com

with my warmest regards

Gila Ofer, Chief editor.


Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen psykoanalyytikkokoulutus

Seuraava Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen psykoanalyytikkokoulutus on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2021. Haku koulutukseen alkaisi suunnitelman mukaan elokuussa 2020 ja päättyisi joulukuussa 2020. Hakukelpoisuuteen vaaditaan vuosi omaa psykoanalyysia (4 kertaa viikossa) yhdistyksen koulutusanalyytikolla.

Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutustoimikunnan sihteeri Merja Iivonen, merja.iivonen(at)plusterveys.fi


MUUTA TIETOA

Yleinen ohje koronaviruksen aiheuttamien rajoituksien johdosta: Tarkistakaa järjestäjiltä kunkin näillä sivuilla julkaistujen tilaisuuksien mahdollinen siirtyminen!

Ohjeita

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

MIKSI PSYKOTERAPIAAN? Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Sen avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psykoterapian keinoin autettavissa oleva ongelma tai psyykkinen häiriö. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapiaan hakeudutaan useimmiten opiskelua, työtä tai yleistä toimintakykyä haittaavien psyykkisten oireiden tai häiriöiden vuoksi. Ongelmalla tai häiriöillä saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Tällaisia ongelmia tai häiriöitä voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, vaikeudet ihmissuhteissa, syömishäiriöt, univaikeudet, väsymys, joka ei helpotu nukkumalla, masentuneisuus, voimakkaat mielialan vaihtelut, ja todellisuuden tajun heikkeneminen. Psykoterapiaan voi hakeutua myös, itsetuntemuksen lisäämiseksi ilman erilaisia toimintakykyä haittaavia oireita.
»Lisää tietoa OHJEITA sivulla

kannanotot

EFPPn kannanottoja ja vastineita

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen kannanotto 18 03 2020: Kelan tukeman kuntoutusryhmäpsykoterapian toteutuminen tulee turvata etäkuntouksena koronavirusepidemian aikana.


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen vastine 30 03 2020 Kelan suositukselle kuntoutusryhmäpsykoterapian keskeyttämisestä koronavirusepidemian aikana.


» KANNANOTOT sivulle

Koulutus

Psykoterapiakoulutus Suomessa

Psykoterapeuttikoulutuksen järjestäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Valtioneuvosto antoi 16.12 2010 asetuksen psykoterapeuttikoulutusten järjestämisestä yliopistojen yhteydessä tapahtuvaksi vuoden 2012 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 2.3.2011 todettiin psykoterapeuttikoulutusten olevan resurssi yliopistoille, sekä koulutusten sisällön että psykoterapiatutkimuksen, erityisesti potilastapaustutkimuksen, osalta. Psykoterapeuttikoulutusten status nousee, ne on todettu yliopistokelpoisiksi. Yhteistyön arvioitiin toteutuvan...
» Lisää Psykoterapiakoulutus sivulla

Serbia

EFPP Conference will be held in Belgrade 2018

Hyvät EFPP Suomen kansallinen verkosto ry jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt! Tiedoksi ja jaettavaksi yhdistyksienne jäsenelle
Dear Colleagues, dear EFPP-delegates, It is our pleasure to send you the attached pdf-Flyer of the EFPP Conference that will be held in Belgrade 2018 and also the link of the Conference website.
With best wishes of the Scientific and Organizing Committee Ulrich Schultz VenrathTi and Despotovic

» EFPP Conference Flyer
» EFPP Conference Link

a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

EFPP:n 30 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Armenia, Georgia, Kazakstan, Latvia ja Bulgaria. Moldovan jaoksilla on federaatiossa tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 30 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeuttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder.

EFPP har 30 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Armenien, Georgien, Latvien, Kazakstan, och Bulgarien. Sektioner i Moldova har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 30 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries.

The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 30 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, Ukraine and Turkey. The following countries have been accepted for associate member status: Armenia, Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Moldavia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org

koulutus@efpp-finland.org


Powered by creantis™