EFPP

EFPP Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf
on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

EFPP:n 30 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, ja Viro. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Armenia, Georgia, Kazakstan, Latvia ja Bulgaria. Moldovan jaoksilla on federaatiossa tarkkailijajäsenyys (observer).

Suomella on edustus eurooppalaisen emo-organisaaon kaikissa neljässä jaoksessa, jotka ovat psykoanalyy"nen aikuisten yksilöpsykoterapia, psykoanalyy"nen lasten- ja nuorisopsykoterapia, psykoanalyy"nen ryhmäpsykoterapia ja psykoanalyy"nen pari- ja perhepsykoterapia.Hallitus

HALLITUS, TOIMIHENKILÖT, TYÖRYHMÄT

Hallitus

Varsinaiset jäsenet
Kirsi Huttula, hallituksen puheenjohtaja, yksilöpsykoterapia
kirsi.huttula@pp1.inet.fi

Arja Huttunen, hallituksen varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava, yksilöpsykoterapia
arja.huttunen@arjahuttunen.fi

Sanna Aavaluoma, hallituksen kokoussihteeri, pari- ja perhepsykoterapia
sanna.aavaluoma@welho.com

Kari Kaarento, kotisivuvastaava, ryhmäpsykoterapia
kari.kaarento@gmail.com

Taru Kaivola, koulutusvastaava, ryhmäpsykoterapia
taru.kaivola@saunalahti.fi
km.omahuone@gmail.com

Riitta Lindqvist, koulutusvastaava, pari- ja perhepsykoterapia
riitta.lindqvist@pp.inet.fi

Pirjo Lehtovuori, tiedotusvastaava, lasten ja nuorispsykoterapia
pirjo.lehtovuori@kolumbus.fi

Sirkku Saini, facebook-sivut, lasten ja nuorisopsykoterapia
sirkku@lunanueva.fi

Varajäsenet
Yvonne Carpelan-Hokkanen, pari- ja perhepsykoterapia
yvonne.c-h@hotmail.fi

Arja Kuisma, lasten ja nuorisopsykoterapia
arja.kuisma@kotikone.fi
Sirkku Lunanueva, sirkku@lunanueva.fi
Gunilla Rehnberg, aikuisten yksilöpsykoterapiaSirkku Lunanueva, sirkku@lunanueva.fi
Ninni Rehnberg, ninni.rehnberg@gmail.com
Marja-Leena Roine, Ryhmäpsykoterapia, marjaleena.roine@gmail.com

Hallituksen asiantuntijajäsenet
Jukka Aaltonen
jukka.aaltonen@jyu.fi

Anna-Liisa Roinisto-Dumell
anna-liisa.roinisto-dumell@luukku.com

Pirjo Tuhkasaari
pirjo.tuhkasaari@psyko-consult.fi

aaHallitus

Toimihenkilöt

Taloudenhoitaja
Marja Leskinen
leskinen.marja(at)gmail.com

Valviran yhteyshenkilö
Anna-Liisa Roinisto-Dumell

Kotisivujen ylläpitäjä
Henrik Segercrantz

Toiminnantarkastaja
Tapio Suvanto

Työryhmät

Sote-työryhmä
Kirsi Huttula, puheenjohtaja
kirsi.huttula(at)pp1.inet.fi
Tuomo Tikkanen
tuomoajtikkanen(at)gmail.com
Jukka Aaltonen
Johannes Lehtonen
Olavi Lindfors
Anna-Liisa Roinisto-Dumell

Tutkimuksen edistämistyöryhmä
Olavi Lindfors, puheenjohtaja
olavi.lindfors(at)kolumbus.fi
Kirsi Huttula
Kari Kurkela
Merja Koskelainen
Johannes Lehtonen
Pirjo Lehtovuori
Antti-Jussi Pyykkönen
Anna-Liisa Roinisto-Dumell
Pirjo Tuhkasaari

Tiedotustyöryhmä
Kirsi Huttula
Arja Huttunen
Taru Kaivola
Kaisa-Maria Leskinen
Lea Nousiainen
Niina Rita

Eettinen työryhmä
Sanna Aavaluoma, puheenjohtaja
sanna.aavaluoma(at)welho.com
Kirsti Arke
Arja Huttunen
Aili Schulman
Sirkku Saini

Norway

Jäsenyhdistykset

EFPPllä on tällä hetkellä 16 jäsenyhdistystä Suomessa.

Aikuisten yksilöpsykoterapia

Finlands Svenska Psykoterapiförening rf
www.psykoterapeut.fi

Föreningen för Psykoanalytisk Psykoterapi rf
www.psykoanalytisk-psykoterapi.net

Helsingin Psykoterapiaseura ry.
www.helsinginpsykoterapiaseura.fi

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. - Helsingfors Psykoterapiförening rf.
www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry.
www.ispy.fi

Nuorisopsykoterapia-säätiö - Stiftelsen för ungdomspsykoterapi
www.nuorisopsykoterapia.org

Pohjanmaan Psykoterapiaseura ry.
www.pohjanmaanpsykoterapiaseura.fi

Psykoterapiasäätiö Monasteri
www.monasteri.fi

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry www.kuvataidepsykoterapia.fi

Suomen Psykiatriyhdistys ry.
www.psy.fi

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry.
www.suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Therapeia-säätiö
www.therapeia-saatio.fi

Therapeia-yhdistys ry. - Therapeia Society
therapeia-yhdistys.fi

Turun Psykoterapiayhdistys ry
www.turunpsykoterapiayhdistys.fi

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäanalyysiyhdistys ry. - Förening för Gruppanalys rf.
www.ryhmaanalyysi.fi

Suomen ryhmäpsykoterapia ry. - Gruppsykoterapi i Finland rf.
www.suomenryhmapsykoterapia.fi

Lasten- ja nuorisopsykoterapia

Helsingin Psykoterapiaseura ry.
www.helsinginpsykoterapiaseura.fi

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry
www.kuvataidepsykoterapia.fi

Suomen Lasten- ja Nuorisopsykoterapiayhdistys ry.
www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi

Therapeia-säätiö
www.therapeia-saatio.fi

Therapeia-yhdistys ry. - Therapeia Society
therapeia-yhdistys.fi

Pari- ja perhepsykoterapia

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. - Helsingfors Psykoterapiförening rf. Helsingin Psykoterapiayhdistys

Therapeia-säätiö
www.therapeia-saatio.fi

Therapeia-yhdistys ry. - Therapeia Society
therapeia-yhdistys.fi

Norway

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdistyksen nimi on The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy Suomen kansallinen verkosto ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä nimestä käytetään lyhenteitä EFPP Suomen kansallinen verkosto ja EFPP Finland sekä EFPP Suomi.

Yhdistys on The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy:n (EFPP) jäsen ja edustaa Suomea EFPP:n yleiskokouksessa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
2 §

Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhteisö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttista psykoterapiaa Suomessa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1. toimii yleiseurooppalaisen psykoanalyyttisen psykoterapeutin pätevyyden sertifioimiseksi aikuisten yksilöpsykoterapiassa, ryhmäpsykoterapiassa, lasten- ja nuorisopsykoterapiassa sekä pari- ja perhepsykoterapiassa yhteistyössä EFPP:n jäsenmaiden ja niiden edustajien kanssa, 2. seuraa ja edistää EFPP:n kriteereiden mukaista psykoanalyyttista psykoterapeuttikoulutusta ja sen tasoa psykoterapiakoulutusyhteisöissä ja yliopistoissa/ korkeakouluissa, 3. toimii yhteistyössä eurooppalaisten psykoanalyyttisten psykoterapiajärjestöjen kanssa ja tekee muuta kansainvälistä yhteistyötä, 4. edistää ja kehittää psykoterapiakoulutusyhteisöjen ja psykoanalyyttisen psykoterapian eri muotoja edustavien psykoterapeuttien keskinäistä yhteistyötä, 5. vahvistaa psykoanalyyttisen psykoterapian teoreettista ja tieteellistä tasoa sekä edistää psykoterapiatutkimusta, 6. on psykoanalyyttisen psykoterapian asiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon alueella, 7. vaikuttaa psykoterapiaa ja sen julkista rahoitusta koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, 8. vahvistaa psykoterapeuttien asemaa osana julkista terveydenhuoltoa, 9. vahvistaa psykoterapeuttien ammatillista identiteettiä. Yhdistys luo edellytyksiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi järjestämällä koulutus- ja neuvottelupäiviä sekä seminaareja psykoterapeuttikoulutuksesta, psykoterapiatutkimuksesta sekä muista psykoanalyyttisen psykoterapian erityiskysymyksistä, harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja päättäjiin sekä järjestämällä muuta vastaavanlaista tarpeelliseksi katsomaansa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.

4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet
5 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä psykoanalyyttisen psykoterapian koulutusta antava yhteisö tai senkouluttamien psykoterapeuttien yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka on oikeuskelpoinen. Yhdistyksen jäseneksi hyväksyttävän yhteisön psykoterapeuttijäsenillä on oltava Suomen valtion psykoterapeutin ammattinimikettä valvovan tahon myöntämä psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus. Jäseneksi haluavan yhteisön on haettava kirjallisesti jäsenyyttä yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut yhdistyksen etujen mukaisesti.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
6 §

Jäsenyhteisöllä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenyhteisön, joka on jättänyt suorittamatta erääntyneen jäsenmaksun. Yhdistyksen kokous voi myös erottaa hallituksen esityksestä jäsenyhteisön, joka on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenmaksut
7 §

Jäsenyhteisöiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallitus
8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 6 - 8 varsinaista jäsentä ja 3 – 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka on myös yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenet valitaan niin, että ne edustavat eri psykoterapiamuotoja: aikuisten yksilöpsykoterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa, lasten- ja nuorisopsykoterapiaa ja pari- ja perhepsykoterapiaa. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Hallitus valitaan niin, että vuosittain eroaa neljäsosa jäsenistä. Ensimmäisellä kolmella kerralla sääntöjen voimaan astumisen jälkeen erovuoroiset jäsenet ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen valtuutettuja EFPP:n yleiskokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus
10 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/ tilintarkastajalle / tilintarkastusyhteisölle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan / tilintarkastusyhteisön tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset
11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana huhtikuun loppuun mennessä. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenyhteisöllä on yhdistyksen kokouksessa kaksi edustajaa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenyhteisöistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouksessa on jokaisen jäsenyhteisön edustajalla yksi ääni. Kokousedustaja voi edustaa valtakirjalla tarvittaessa useampia jäsenyhteisöjä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
12 §

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostikirjeellä.

Vuosikokous
13 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus, 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/ tilintarkastajan/ tilintarkastusyhteisön lausunto, 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus, 8. päätetään mahdollisista hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista, 9. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja /tilintarkastusyhteisö, 11. käsitellään muut kokouskutsussa käsiteltävät asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta (2) kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
14 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa ja se vaatii kaksi kolmasosaa (2/3) enemmistön annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

EFPP:n 30 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Armenia, Georgia, Kazakstan, Latvia ja Bulgaria. Moldovan jaoksilla on federaatiossa tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 30 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeuttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder.

EFPP har 30 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Armenien, Georgien, Latvien, Kazakstan, och Bulgarien. Sektioner i Moldova har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 30 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries.

The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 30 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, Ukraine and Turkey. The following countries have been accepted for associate member status: Armenia, Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Moldavia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org

koulutus@efpp-finland.org


Powered by creantis™