kuva

EFPP:n konferenssit/seminaarit, koulutus- ja neuvottelupäivät

Huhtikuu 2018

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto ry järjestää Kari Pylkkäsen muistoluennon

PSYKOTERAPIAN KEHITTÄMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA TERVEYDENHUOLLOSSA JA YHTEISKUNNASSA

- KARI PYLKKÄSEN PERINNÖN JÄLJILLÄ
perjantaina 6.4.2018 klo 16.00-18.00
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 (1. krs), 00250 Helsinki
Osallistumismaksu 30 euroa.
Ilmoittautuminen 1.4.2018 mennessä nettiosoitteessa » Ilmoittautuminen ja maksamalla osallistumismaksu EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.
»Ohjelma


BEYOND RESISTANCE short-term, and yet in-depth!- seminaari

Dear delegates,
Lili Phillipe and Gert Gilis, delegates from the Belgian society VVPT, would like to inform you of an upcoming international workshop near Brussels. On Wednesday, 25th of April 2018 they are organising a day-filling seminar with Allan Abbass and Patrick Luyten, two leading academics and clinicians in the field of contemporary psychoanalytic therapy. They will bring us into contact with a recently developed and most promising way of short-term psychoanalytic work.
More information and details you will find in the attached flyer.
Best Regards, Anne Sauer, EFPP Administrative Secretary
Aika: ke 25.4.2018
Paikka: Belgia, Kortenberg
» Ohjelma

Toukokuu 2018

⚫ Hyvät EFPP Suomen kansallinen verkosto ry jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt!

Tiedoksi ja jaettavaksi yhdistyksienne jäsenelle
Dear Colleagues, dear EFPP-delegates,
It is our pleasure to send you the attached pdf-Flyer of the
EFPP-Conference that will be held in Belgrade in May 2018 and
also the link of the Conference website
With best wishes of the Scientific and Organizing Committee
Ulrich Schultz VenrathTi and Despotovic
» EFPP Conference Flyer » EFPP Conference Link

AIKAISEMMAT JUHLASEMINAARIT, KOULUTUS-, ja NEUVOTTELUPÄIVÄT

⚫ EFPP Suomen Kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä "PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA NÄKYVÄKSI" 18.11.2017 » Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n 25v juhlaseminaari ja -juhlaillallinen 11.11.2016 » Ohjelma

⚫ Kooste EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n 25-vuotisjuhlaseminaarista 11.11.2016 » Kooste

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä 20.3.2015 Jatkuvuus, yhteistyö ja rajat psykiatrisessa ja psykoterapeuttisessa kuntoutuksessa
» Ohjelma

⚫ EFPP Suomen kansallisen verkoston koulutuspäivä Psykoterapeutti kliinikkona ja tutkijana - yliopistollisen psykoterapeuttikoulutuksen tutkimukselliset haasteet pidetään perjantaina 14.3.2014 Lallukan juhlatiloissa, Apollonkatu 13, Helsinki.
» Ohjelma

⚫ EFPP Suomen kansallisen verkoston neuvottelupäivä QUO VADIS, psykoterapia Suomessa? Psykoterapeutti kliinikkona ja tutkijana Ajankohtaista tietoa tutkimuksesta, rahoituksesta ja koulutuksesta Perjantai 8.2.2013
» EFPP neuvottelupäivä 8.2.2013
» Tikkanen T Psykoterapian ja psykoterapeuttikoulutuksen rahoituksesta
» S Selinheimo Psykoterapeuttikoulutus Helsingin yliopistossa - kokemuksia
» Piha J Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö
» Helsingin psykoterapiatutkimuksen kotisivut - julkaisut

⚫ Neuvottelupäivä psykoterapeuttikoulutukset ja yliopistoyhteistyö 30.9.2011
» EFPP Psykoterapeuttikoulutukset ja yliopistoyhteistyö
» Aaltonen EFPP Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö
» Lehtonen Psykoterapeuttikoulutukset ja yliopistoyhteistyö
» Wahlström Psykoterapeuttikoulutuksen järjestäminen Jyväskylän yliopistossa

⚫ Kouluttajakoulutuksen seminaari - yhteisiä tekijöitä etsimässä 5.2.2011
» EFPP Kouluttajakoulutusseminaari 2011
» Lindfors Tutkielman ja tieteellisen kirjoittamisen ohjaaminen

⚫ Psykoterapiatutkimuksen ja -koulutuksen päivä 17.9.2010
» EFPP Koulutuspäivä 2010
» Kunnas-Leinonen Kuntoutuspsykoterapia EFPP 2010
» Tikkanen Psykoterapeuttien edunvalvonta EFPP 2010

⚫ Hallitus järjesti jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja psykoterapiakoulutuksesta vastaaville neuvottelun 9.1.2010 psykoterapeuttikoulutuskonsortion 2.12.2009 antaman raportin johdosta. Neuvottelussa sovittiin yhteisestä psykoterapeuttikoulutustilanteen aktiivisesta seurannasta sekä yhteisen pohdinnan jatkamisesta siitä, miten psykoanalyyttiset psykoterapiakoulutukset tulevat vastaamaan konsortion esittämiin näkökohtiin.

⚫ Psykoanalyyttinen psykoterapia julkisella sektorilla - tänään ja huomenna 26.9.2008
» EFPP Neuvottelupäivä 2008
» Vainiemi EFPP 2008
» Tikkanen EFPP 2008

Koulutus
a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org


Powered by creantis™