n The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf
kuva

LINKIT

⚫ Suomessa

Kelan kuntoutuspsykoterapia
www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
www.valvira.fi/etsi?q=psykoterapeutin+ammattinimike

Valtakunnallinen ylipistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio

www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/...

Yliopistojen järjestämät psykoterapeuttikoulutukset

Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulutus/

Itä-Suomen yliopisto
haeyliopistoon.fi/blog/koulutusala/psykologia/

Jyväskylän yliopisto
www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus

Oulun yliopisto
www.oulu.fi/taydennyskoulutus/

Tampereen yliopisto
www.uta.fi/psykoterapeuttikoulutus/

Turun yliopisto (lastenpsykiatrian oppiaine)
www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/lastenpsykiatria/Sivut/home.aspx

Turun yliopisto (psykologian oppiaine)
www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/psykologia/Sivut/home.aspx

Yhdistykset

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n jäsenyhdistykset
www.efpp-finland.org/EFPPnew/indexyhdistys.html

Suomen lastenpsykiatriyhdistys ry
www.lpsy.org

Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi

Mielenterveyden keskusliitto
www.mtkl.fi

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry
www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry
www.otu.fi

⚫ Ulkomailla

EFPP, the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector
www.efpp.org

European Psychoanalytic Federation
www.epf-fep.eu/Public/

International Psychoanalytical Association
www.ipa.world

International federation of Psychoanalytical Societies
www.ifp-s.org

Svenska Psykoanalytiska Föreningen
www.spaf.a.se

Tavistock
www.tavi-port.org

****

Free Psychotherapy Books - IPI e-books
www.freepsychotherapybooks.org/

Karnac
www.karnacbooks.com

****

Anna Freud Centre
www.annafreudcentre.org

Freud-museo
www.freud.org.uk

a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

EFPP:n 30 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Armenia, Georgia, Kazakstan, Latvia ja Bulgaria. Moldovan jaoksilla on federaatiossa tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 30 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeuttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder.

EFPP har 30 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Armenien, Georgien, Latvien, Kazakstan, och Bulgarien. Sektioner i Moldova har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 30 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries.

The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 30 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, Ukraine and Turkey. The following countries have been accepted for associate member status: Armenia, Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Moldavia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org

koulutus@efpp-finland.org


Powered by creantis™