kuva

Psykoterapiatutkimus ja julkaisut

⚫ EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten julkaisemia kirjoja (v. 2009-)

Alanen, Yrjö, O. 2010. Entinen aika. Muistelmateos lapsuudesta ja nuoruudesta. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Aaltonen, Jukka. 2009. Leijan varjo. Esseitä psykoterapian ulottuvuuksista. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Ikonen, Pentti 2014: Mayan huntu ja muita kirjoituksia. Helsingin Psykoterapiayhdistys.Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.

Hautala, Anneli. 2016. Viiltävä nuoruus. Helsinki: Books on Demand.

Häkkinen, Maria.(toim.) 2014. Sanojen tuolla puolen. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 15. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Häkkinen, Maria.(toim.) 2015. Ruumis, mieli ja minuus. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 16. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Häkkinen, Maria.(toim.) 2016. Käsittämisen äärellä. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 17. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Klemelä, Esko ym. (toim.) 2011. Terapeutin huoneessa. Kirjoituksia psykoanalyyttisestä menetelmästä. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Lahtinen, Aino-Maija, 2016. Mieli ja romaani Paul Auster mielen kuvaajana. Helsingin Psykoterapiayhdistys. Painopaikka Keuruu.

Lauveng, Arnhild. 2012. Huomenna olin aina leijona. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Leijala-Marttila, Mervi & Huttula, Kirsi. (toim.) 2011. Taidepsykoterapia - psykoanalyyttinen näkökulma. Helsinki: Duodecim ja Suomen Taideterapiayhdistys ry.

Lindroos, Heidi & Segercrantz, Ulrika. 2009. (toim.) Yksilöksi ryhmässä. Helsinki: Gaudeamus. Palmenia sarja.

Majava, Heikki. Psykoterapia ihmismielen löytöretkenä. Psykiatrian kirjoituksia vuosien varrelta. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Malmberg, Mirja. 2011. Madonnakonstellaatio. Väitöskirja. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Manninen, Vesa. 2012. Halun ja moraalin maisemia - psykoanalyyttista suunnistusta. Helsinki: Helsingin psykoterapiayhdistys ry

Niemi, Timo. (toim.) 2009. Toipumiskyvystä. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 11. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Niemi, Timo. (toim.) 2010. Aikuistuminen, väkivalta ja fantasia. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 12. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Niemi, Timo.(toim.) 2011. Seksuaalisuuden kohtaloita. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 13. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Niemi, Timo.(toim.) 2013. Haavoittava nuoruus. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 14. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Saarinen, Pirjo, Tuohimaa, Anne, Heikkinen, Anneli. (toim.). 2011. Kätketyn jäljillä. Kirjoituksia mielestä ja psykoterapiasta. Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen 30-vuotisjuhlakirja. Kuopio: Kopijyvä Oy.

Tagore, Rabindranath. 2010. Kuukeinu. Therapeia-säätiö.

⚫ EFPP Muut julkaisut (v 2017-)

Tässä EFPP postia psykoterapiatutkimukseen liittyen:
Liliengreen-List of 225 RCT-studies of psychodynamic psychotherapy
YT EFPP tiedotus

Dear All,
This is an amazing list of all RCT-studies on psychodynamic psychotherapies up to 2016! Please use it if you need it...
Link to the list

Dear All Delegates,
From the Belgian delegation, on behalf of Gert Gilis and Lili Philippe, I hereby send you another very interesting article that you might find useful. Please see enclosed attachment.

Should you need any further information or assistance, please do not hesitate to contact me. I hope you are all doing well and wish you a great week.

Bias Toward Psychodynamic Therapy: Framing the Problem and Working Toward a Solution

Best Regards,
Anne Sauer
EFPP Administrative Secretary

Link to the Paper

Alessandra Lemma, Anthony D. Roth and Stephen Pilling. The competences required to deliver effective Psychoanalytic/ Psychodynamic Therapy. Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology UCL

Link to the Paper

⚫ Lehdet:

Psykoterapia. Therapeia-säätiö ja Therapeia-yhdistys.

Psykoanalyyttinen psykoterapia. Helsingin psykoterapiayhdistys ry

Taideterapia. Suomen Taideterapiayhdistys ry.

⚫ Uutiskirjeet:

Newsletter Group Finland 2012 uutiskirje englanniksi ryhmäpsykoterapian taustoista ja koulutuksesta Suomessa.
Newsletter group Finland 2012

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector - Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation julkaisema verkkolehti
EFPP e-journal

Helsingin Psykoterapiatutkimus
Helsingin Psykoterapiatutkimus

Tutkimus
a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org


Powered by creantis™