kuva
Syyskuu 2018

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto liittyen Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) 12.6.2018 antamaan suositusluonnokseen:
Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

» Kannanotto


Psykoterapiasäätiö Monasterin järjestämä koulutusinfo
"Haavoittuvuuden haasteet psykoterapiasuhteessa"
Aika: 7-8.9 2018
Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-salissa, Kaarlenväylä 3
Lisätietoja:
» Ohjelma ja ilmoittautuminen


Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry - Finlands ungdomspsykiatriska förening rf
Helsingin psykoterapiayhdistys ry – Helsingfors psykoterapiförening rf
järjestävät:

"BODY, DIGI ja SOME – psykoterapian näkökulmasta Professori, psykoanalyytikko ALESSANDRA LEMMA
- ALEKSANDRA LEMMAN KOULUTUSPÄIVÄT HELSINGISSÄ"
KEHON MUOKKAUKSEN (mm. tatuointi, lävistykset, kosmeettiset leikkaukset, sukupuolen korjausleikkaukset) PSYYKKISET JA SYMBOLISET MERKITYKSET PSYKOTERAPIAN NÄKÖKULMASTA.
Lisäksi mm. seksuaalisuuden kehitys nuoruusiässä sekä etäterapiat ruumiillisuuden ja transferenssin näkökulmasta, ks. ohjelma tarkemmin ohessa.
Aika: 14-15.9 2018
Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki
Ilmoittautuminen koulutuspäiville on nyt avattu ja löytyy linkistä
» Ilmoittautuminen
» Tarkennettu ohjelma


Institute of Psychoanalysis Englannissa järjestää:

"English Speaking Weekend Conference"

Aika: 28-29.9 2018
Paikka: The Royal College of Physicians, Regent Park, London
Lisätietoja:
» Yhdistyksen ohjelmasivu
» Esite


Lokakuu 2018

Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää nuorisopsykoterapian koulutuspäivät

Professori, psykoanalyytikko Johannes Lehtosen luennon aluksi kuvataan lapsen kehitystä kohdussa ennen syntymää. Syntymän aiheuttamaa katkosta lapsen ja äidin välillä käsitellään sekä fysiologiselta että alkeispsyykkiseltä kannalta. Kuvataan sillan kehittymistä lapsen ja äidin välille sekä vietin heräämisen osuutta tuon sillan rakentumisessa. Syntymään sopeutumisen eteneminen tuo lapsen elämään säännöllisen rakenteen, joka muodostuu nälän, tyydytyksen, levon ja unen välisestä vuorottelusta. Se tuo lapsen elämään ajalliset puitteet. Näiden tilojen rytminen vaihtelu toistuu satoja kertoja vastasyntyneisyyskaudella. Luennon lopulla käsitellään myös mielihyväperiaatteen ja alkeellisen tietoisuuden (kehollinen tietoisuus) kehittymistä. Psykoanalyytikko Marita Niemen ”Rakkauden hedelmät” -luennossa pohditaan sitä tilannetta, johon ja josta lapsi aluksi kahdenkeskisten suhteiden kautta psyykkisesti syntyy. Piilotajuiset odotukset, fyysinen ja psyykkinen ”pitely” sekä sosiaalinen vuorovaikutus synnyttävät lapselle kokemukset tuntemuksista ja tunteista ja vähitellen muovaavat itseyden kokemusta. Pohditaan myös psykoterapian hoidollisia mahdollisuuksia ja esitellään erilaisia menetelmällisiä painotuksia varhaisia kehityksellisiä vajeita paikattaessa. Psykoanalyytikkokouluttaja Maria Häkkisen ”Isän katse”-tekstissä käsitellään kysymystä itsen ja ulkoisen maailman hahmottamisesta kolmiosuhteen näkökulmasta. Se on koko elämän kestävä prosessi ja saa erilaisia ilmenemismuotoja myöhemmissä elämänvaiheissa. TERVETULOA!
Aika/Tidpunkt: 5-6.10.2018
Paikka/Plats: Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema)
» UUSI Ohjelma


Itä-Suomen psykoterapiayhdistys järjestää perinteisen Lokaseminaarin
MISTÄ RAKKAUS ALKAA – Kuvia kantanäystä, kasvusta, rakkaudesta…

Aika: la 6.10.2018
Paikka: Scala-elokuvateatteri, Ajurintie 16, Kuopio
Kouluttaja: Hannu Sikkilä, koulutuspsykoanalyytikko (IPA), Oulu
Koulutuspäivän aikana katsotaan kaksi elokuvaa, joista yhdessä keskustellaan alustuksen ja psykoanalyyttisen teoriakirjallisuuden valossa. Laajempana teoreettisena taustateemana on kantanäky, tytön kasvu (tai kasvun pysähtymisen mahdollisuudet), kohteen vaihto tytön kehityksessä, tietoiset ja piilotajuiset fantasiat ja unet tytön/naisen ruumiillisuudessa sekä näkökohtia rakkaudesta.

Katso liitteestä tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
Huom! ilmoittautumisaika päättyy 5.9.2018 » Ohjelma


Syksyn 2018 koulutustarjonta

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n luentotilaisuus

PSYKOTERAPEUTIN HENKILÖKOHTAISTEN OMINAISUUKSIEN MERKITYS PSYKOTERAPIASSA JA NIIDEN VAIKUTUS TULOKSELLISUUTEEN
Luennoitsija: Pirjo Lehtovuori PT, psykoanalyytikko,
koulutuspsykoanalyytikko Aika: Perjantai 12.10.2018
Paikka: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 (1. krs), 00250 Helsinki
klo 16.00 -16.30 ilmoittautuminen
klo 16.30 - 18.15 luento ja keskustelu
Osallistumismaksu 30 €
Ilmoittautuminen 5.10.2018 mennessä lomakkeella linkissä
ja maksamalla osallistumismaksu 5.10.2018 mennessä
Lisätietoja ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
» Ohjelma » Ilmoittautumislomake


Hyvät EFPP Suomen kansallinen verkoston jäsenyhdistysten edustajat,
alla oleva koulutustiedote jaettavaksi jäsenistöllenne
MEDEA KONFERENSSI TBILISI 19-20. OCTOBER 2018
We feel honored to send you the link of the announcement of the first
international COWAP conference in Tbilisi, Georgia from 19.-20-October
2018 about "Medea - Femininity, Motherhood, Love and Hate".

» Konferenssiohjelma


Suomen ryhmäpsykoterapia ry ja Ryhmäanalyysiyhdistys ry
järjestävät seminaarin 26–27.10. 2018 Helsingissä
THE TIP OF THE ICEBERG: WHAT IS BENEATH?
How to reach the unknowable? What is Unconscious in Groups and Society?
JÄÄVUOREN HUIPPU, MITÄ SEN ALLA?
Miten tavoittaa sitä, mistä emme mitään tiedä? Ryhmän ja yhteisön tiedostamaton.
ISBERGETS TOPP, VAD DÖLJER SIG DÄR UNDER?
Hur nå det okända? Vad är omedveter i grupper och samhället?

Aika/Tidpunkt: 26-27.10.2018
Paikka/Plats: Kulttuuritehdas Korjaamo Töölönkatu 51 B, Helsinki
» Ohjelma


The International Federation of Psychoanalytic Societies announces
the "XX International Forum of Psychoanalysis"

Aika: 27-28.10.2018
Paikka: Florence, Italia
» Lisätietoja

Marraskuu 2018

Syksyn 2018 koulutustarjonta
YHTS:n luentosali, Töölönkatu 37, 00250 Helsinki
9.11.2018 klo 17.00 – 19.00
Kasvatustieteen tohtori, sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti, lastenpsykoterapeutti Mirjam Kalland: Mentalisaatiokyky vanhemmuudessa

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n luentotilaisuus

MENTALISAATIOKYKY VANHEMMUUDESSA
Luennoitsija: Mirjam Kalland, Varhaiskasvatuksen professori,
lasten psykoterapeutti
Aika: Perjantai 9.11.2018
Paikka: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 (1. krs), 00250 Helsinki
klo 16.30 -17.00 ilmoittautuminen
klo 17.00 - 18.45 luento ja keskustelu
Osallistumismaksu 30 €
Ilmoittautuminen 2.11.2018 mennessä lomakkeella linkissä
ja maksamalla osallistumismaksu 2.11.2018 mennessä
Lisätietoja ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
» Ohjelma » Ilmoittautumislomake


Helmikuu 2019

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys järjestää

XXVI KOULUTUSPÄIVÄT 1.-2.2.2019
Best Western Hotelli Savonia, Sammakkolammentie 2, Kuopio
USKO, TOIVO JA ELÄMISEN RISKI
Sisäinen vapaus ja kuunteleminen psykoterapeuttisessa asetelmassa

Lisää informaatiota aikatauluineen ja ohjelmineen allaolevassa linkissä!
Tervetuloa!
» Ohjelma

AIKAISEMMAT KUUKAUDET
Huhtikuu 2018

Kuntoutuspsykoterapia sote-uudistuksessa/ Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kirjelmä ja audienssit

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitea antoi syksyllä 2017 esityksensä kuntoutuksen järjestämisestä sote-uudistuksen yhteydessä. Raportissa esitetään Kelan kuntoutuspsykoterapian lakkauttamista ja sen siirtämistä maakuntien järjestämisvastuulle kokeilun jälkeen. Raportissa esitetään, että asiaa tulee ensin kokeilla useassa erikokoisessa maakunnassa, mikä edellyttäisi kokeilulain säätämistä.
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n edustajat* ovat tavanneet asian tiimoilta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan sekä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustajan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta on tavattu valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sekä kahdeksan valiokunnan jäsentä: sosiaalidemokraattien Anneli Kiljunen ja Kristiina Salonen, keskustan Pekka Puska, Niilo Keränen ja Martti Talja, sinisen eduskuntaryhmän Vesa-Matti Saarakkala sekä ruotsalaisen kansanpuolueen Veronica Rehn-Kivi. Kokoomuksen Sari Sarkomaa lupasi tapaamisessa välittää informaation myös muille kokoomuksen edustajille valiokunnassa. Lisäksi on tavattu sinisen eduskuntaryhmän sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Mari Hirvonen. Kaikille valiokunnan jäsenille on toimitettu sähköpostitse kirjelmä asiasta. Liitteenä ministeri Saarikolle toimitettu kirjelmä.
Tapaamissa ja kirjelmässä on tuotu esille Kelan kuntoutuspsykoterapian tärkeys ja se, miten psykoterapiaa tarvitsevien tarpeet voidaan parhaiten turvata: 1) säilyttämällä Kelan kuntoutuspsykoterapia ja 2) järjestämällä maakunnissa mahdollisimman hyvin se osa psykoterapiasta, joka ei kuulu tai voi kuulua Kelan kuntoutuspsykoterapian piiriin. Lisäksi Kelan kuntoutuspsykoterapiaa ei ole syytä lakkauttaa edes kokeiluluontoisesti missään maakunnassa, kuten kuntoutuksen uudistamiskomitean raportissa ehdotetaan.
Efpp Suomen kansallisen verkoston edustajien antama informaatio on vastaanotettu kiitollisina ja monet vastaanottajista ovat olleet samaa mieltä toisten vielä pohtiessa lopullista kantaansa.
Syyskuussa 2017 aloitetut audienssit jatkuivat kesäkuulle 2018. Niitä jatketaan tarpeen mukaan syksyllä 2018.
*Pj Kirsi Huttula ja Sote-työryhmä asiantuntijajäsen Tuomo Tikkanen, yhdessä tapaamisessa tiedotustyöryhmän pj Aili Schulman Tuomo Tikkasen sijaisena
» Kannanotto
» Katso https://www.facebook.com/EFPP-Suomen-kansallinen-verkosto-504447383256121/


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry järjesti Kari Pylkkäsen muistoluennon

perjantaina 6.4.2018 klo 16.00-18.00 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosalissa Helsingissä

PSYKOTERAPIAN KEHITTÄMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA TERVEYDENHUOLLOSSA JA YHTEISKUNNASSA

- KARI PYLKKÄSEN PERINNÖN JÄLJILLÄ
»Ohjelma

MITEN PSYKOTERAPIAKENTTÄ VOI VASTATA TERVEYDENHUOLLON JA YHTEISKUNNAN MUUTOKSEEN?

Johannes Lehtonen, Professori emeritus (Itä-Suomen yliopisto), LKT, psykoanalyytikko
»Muistoluento


NUORTEN PSYKOTERAPIAN NOUSU JA JATKON TURVAAMINEN

Ilpo Lahti Dosentti, LKT, psykoanalyytikko
»Muistoluento


Toukokuu 2018

Psykoterapiasäätiö Monasteri järjestää luentosarjan

"PSYKOANALYYSIN AJANKOHTAISIA TEEMOJA X vuosien 2017-2018 aikana"
Aika: keskiviikkoisin klo 18-20 23.5
Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkalasali, Kaarlenväylä 3, 90100 OULU
» Ohjelma

Toukokuu 2018

Therapeia-Säätiö Koulutuskeskus

"PARISUHTEEN JA PARIPSYKOTERAPIAN LUOVUUS JA HAASTAVUUS"
Mary Morgan ja Stanley Ruszczynski
Aika: 4-5.5 2018
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Vintti, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki
» Ohjelma

Kesäkuu 2018

Psykoterapiasäätiö Monasteri tiedottaa seuraavaa:
Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 83 op Oulussa kevät 2019 - syksy 2022
Lisätietoa ja haku koulutukseen Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen sivuilta:
Lisätietoa myös Merja Kalevalta merja.kaleva(at)pp.inet.fi
»Ohjelma

Kesäkuu 2018

Hyvät EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt,
postia HUS:sta:

Alla olevasta linkistä pääset seuraamaan tallenteita 16.4.2018 järjestetystä Psykoterapian seuranta ja käytettävät mittarit –koulutuksesta. Materiaaliin pääsy vaatii kirjautumisen Mielenterveystalon ammattilaisten osioon.
Terveisin, Marianne Oksanen Psykologi HUS, HYKS-psykiatria, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja
»Materiaali

Elokuu 2018

Pohjanmaan Psykoterapiaseuran elokuvaseminaari

"Elokuvan mieli V"

Tervetulosanat: psykoterapeutti Terhi Melametsä
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden keskustella elokuvista psykoanalyyttisesta näkökulmasta.
Elokuvien problematiikka koskettaa lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden tarpeita ymmärtää ihmismieltä, mutta päivä tuo pohdittavaa kaikille elokuvista kiinnostuneille.
Aika: 24.8 2018
Paikka: Mediakeskus Limen elokuvateatteri, Kokkola
» Ohjelma
a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org


Powered by creantis™