kuva
Huhtikuu 2018

Kuntoutuspsykoterapian kohtalo Sote-uudistuksessa

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n edustajat kävivät neuvottelemassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustajan Hanna-Maija Kausen kanssa 18.4.2018. Liitteenä Saarikolle osoitettu kannanotto asiaan, joka lähetettiin ministerille jo audienssia pyydettäessä. Se on lähetetty kaikille sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille. Tähän mennessä verkoston edustajat ovat tavanneet sosiaali- ja terveysvaliokunnasta valiokunnan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen sekä kuusi valiokunnan jäsentä. Tapaamisia sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenien kanssa pyritään järjestämään edelleen. Saman sisältöinen audienssisaate lähetettiin myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle, jota verkoston edustajat tapasivat syksyllä 2017.
» Kannanotto
» Katso https://www.facebook.com/EFPP-Suomen-kansallinen-verkosto-504447383256121/


Toukokuu 2018

Psykoterapiasäätiö Monasteri järjestää luentosarjan

"PSYKOANALYYSIN AJANKOHTAISIA TEEMOJA X vuosien 2017-2018 aikana"
Aika: keskiviikkoisin klo 18-20 23.5
Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkalasali, Kaarlenväylä 3, 90100 OULU
» Ohjelma

Toukokuu 2018

Therapeia-Säätiö Koulutuskeskus

"PARISUHTEEN JA PARIPSYKOTERAPIAN LUOVUUS JA HAASTAVUUS"
Mary Morgan ja Stanley Ruszczynski
Aika: 4-5.5 2018
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Vintti, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki
» Ohjelma

Elokuu 2018

Pohjanmaan Psykoterapiaseuran elokuvaseminaari

"Elokuvan mieli V"

Tervetulosanat: psykoterapeutti Terhi Melametsä
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden keskustella elokuvista psykoanalyyttisesta näkökulmasta.
Elokuvien problematiikka koskettaa lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden tarpeita ymmärtää ihmismieltä, mutta päivä tuo pohdittavaa kaikille elokuvista kiinnostuneille.
Aika: 24.8 2018
Paikka: Mediakeskus Limen elokuvateatteri, Kokkola
» Ohjelma
Syyskuu 2018

Psykoterapiasäätiö Monasterin järjestämä koulutusinfo

"Haavoittuvuuden haasteet psykoterapiasuhteessa"

Aika: 7-8.9 2018
Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-salissa, Kaarlenväylä 3
Lisätietoja:
» Ohjelma ja ilmoittautuminen


Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry - Finlands ungdomspsykiatriska förening rf
Helsingin psykoterapiayhdistys ry – Helsingfors psykoterapiförening rf
järjestävät:

"BODY, DIGI ja SOME – psykoterapian näkökulmasta Professori, psykoanalyytikko ALESSANDRA LEMMA
- ALEKSANDRA LEMMAN KOULUTUSPÄIVÄT HELSINGISSÄ"
KEHON MUOKKAUKSEN (mm. tatuointi, lävistykset, kosmeettiset leikkaukset, sukupuolen korjausleikkaukset) PSYYKKISET JA SYMBOLISET MERKITYKSET PSYKOTERAPIAN NÄKÖKULMASTA.
Lisäksi mm. seksuaalisuuden kehitys nuoruusiässä sekä etäterapiat ruumiillisuuden ja transferenssin näkökulmasta, ks. ohjelma tarkemmin ohessa.
Aika: 14-15.9 2018
Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki
Ilmoittautuminen koulutuspäiville on nyt avattu ja löytyy linkistä
» Ilmoittautuminen
» Tarkennettu ohjelma


Institute of Psychoanalysis Englannissa järjestää:

"English Speaking Weekend Conference"

Aika: 28-29.9 2018
Paikka: The Royal College of Physicians, Regent Park, London
Lisätietoja:
» Yhdistyksen ohjelmasivu
» Esite


Lokakuu 2018

Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää nuorisopsykoterapian koulutuspäivät

Professori, psykoanalyytikko Johannes Lehtosen luennon aluksi kuvataan lapsen kehitystä kohdussa ennen syntymää. Syntymän aiheuttamaa katkosta lapsen ja äidin välillä käsitellään sekä fysiologiselta että alkeispsyykkiseltä kannalta. Kuvataan sillan kehittymistä lapsen ja äidin välille sekä vietin heräämisen osuutta tuon sillan rakentumisessa. Syntymään sopeutumisen eteneminen tuo lapsen elämään säännöllisen rakenteen, joka muodostuu nälän, tyydytyksen, levon ja unen välisestä vuorottelusta. Se tuo lapsen elämään ajalliset puitteet. Näiden tilojen rytminen vaihtelu toistuu satoja kertoja vastasyntyneisyyskaudella. Luennon lopulla käsitellään myös mielihyväperiaatteen ja alkeellisen tietoisuuden (kehollinen tietoisuus) kehittymistä. Psykoanalyytikko Marita Niemen ”Rakkauden hedelmät” -luennossa pohditaan sitä tilannetta, johon ja josta lapsi aluksi kahdenkeskisten suhteiden kautta psyykkisesti syntyy. Piilotajuiset odotukset, fyysinen ja psyykkinen ”pitely” sekä sosiaalinen vuorovaikutus synnyttävät lapselle kokemukset tuntemuksista ja tunteista ja vähitellen muovaavat itseyden kokemusta. Pohditaan myös psykoterapian hoidollisia mahdollisuuksia ja esitellään erilaisia menetelmällisiä painotuksia varhaisia kehityksellisiä vajeita paikattaessa. Psykoanalyytikkokouluttaja Maria Häkkisen ”Isän katse”-tekstissä käsitellään kysymystä itsen ja ulkoisen maailman hahmottamisesta kolmiosuhteen näkökulmasta. Se on koko elämän kestävä prosessi ja saa erilaisia ilmenemismuotoja myöhemmissä elämänvaiheissa. TERVETULOA!
Aika/Tidpunkt: 5-6.10.2018
Paikka/Plats: Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema)
» Ohjelma


Hyvät EFPP Suomen kansallinen verkoston jäsenyhdistysten edustajat,
alla oleva koulutustiedote jaettavaksi jäsenistöllenne
MEDEA KONFERENSSI TBILISI 19-20. OCTOBER 2018
We feel honored to send you the link of the announcement of the first
international COWAP conference in Tbilisi, Georgia from 19.-20-October
2018 about "Medea - Femininity, Motherhood, Love and Hate".

» Konferenssiohjelma


Suomen ryhmäpsykoterapia ry ja Ryhmäanalyysiyhdistys ry
järjestävät seminaarin 26–27.10. 2018 Helsingissä
THE TIP OF THE ICEBERG: WHAT IS BENEATH?
How to reach the unknowable? What is Unconscious in Groups and Society?
JÄÄVUOREN HUIPPU, MITÄ SEN ALLA?
Miten tavoittaa sitä, mistä emme mitään tiedä? Ryhmän ja yhteisön tiedostamaton.
ISBERGETS TOPP, VAD DÖLJER SIG DÄR UNDER?
Hur nå det okända? Vad är omedveter i grupper och samhället?

Aika/Tidpunkt: 26-27.10.2018
Paikka/Plats: Kulttuuritehdas Korjaamo Töölönkatu 51 B, Helsinki
» Ohjelma


The International Federation of Psychoanalytic Societies announces
the "XX International Forum of Psychoanalysis"

Aika: 27-28.10.2018
Paikka: Florence, Italia
» Lisätietoja

a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org


Powered by creantis™