kuva
Marraskuu 2021

Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut

KUNTOUTUS JÄÄ TOISTAISEKSI KELAN VASTUULLE
Kuntoutusta kehitetään Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, kunnes monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, kuntoutuksen muutoksenhakujärjestelmästä ja kuntoutuspalvelujen asiakasmaksuista on päätetty.
Lisäksi järjestämisvastuun siirtoon liittyvät kysymykset tulee työryhmän mukaan olla selvitetty. Hyvinvointialueiden tulee myös pystyä järjestämään riittävässä laajuudessa järjestämisvastuullaan olevat lääkinnällistä kuntoutusta ja psykoterapiaa koskevat palvelut.

Kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirtoa hyvinvointialueille voidaan kokeilla piloteilla hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua. Samalla voidaan arvioida rahoitusvastuun siirtoa. Kuntoutusvastuun siirtoa arvioidaan aikaisintaan vuonna 2025.

» Linkki

Kiitämme kaikkia, jotka ovat kanssamme myötävaikuttaneet päättäjiin ja siten näiden järkevien päätösten syntymiseen.

t. EFPP Suomen kansallinen verkosto ry

EFPP Suomen viesti pähkinänkuoressa EFPP Suomen viesti pähkinänkuoressa koskien Kelan kuntoutuspsykoterapioita sote-uudistuksessa lähetettiin 8.11.2021 sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle, Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajalle Aino-Kaisa Pekoselle, varapuheenjohtaja Aki Lindénille sekä kaikille jäsenille ja varajäsenille.

Katso kannanotot

AIKAISEMMAT KUUKAUDET
Maaliskuu 2021

Katso kohta JULKAISUT/TUTKIMUS

"Tutkimustietoa" otsikko lisätty sisällyttäen ajankohtaisia tutkimuksia ja julkaisuja.


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n ja EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto lasten ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksen yhteiskunnallisen tuen puolesta 18.3.2021


Kannanotto on lähetetty tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle,Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikolle ja varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannalle sekä valiokuntaneuvos Kaj Laineelle ja hänen kauttaan sivistysvaliokunnan kaikille jäsenille ja varajäsenille..
» Kannanotto


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitetty aloite Psykoterapeuttikoulutus yliopistolliseksi erikoistumiskoulutukseksi 9.3.2021


Aloite on toimitettu tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle ja opetusministeri Jussi Saramolle.
» Aloite


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitetty kannanotto STM:n kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan 1.2.2021

Kannanotto on lähetetty Sosiaali- ja terveysministerille, Perhe- ja peruspalveluministerille, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä STM:n Monikanavarahoituksen purkamisen Kuntoutuksen valmisteluryhmän puheenjohtajalle, jäsenille ja varajäsenille.
» Kannanotto


Suomen Lyhytpsykoterapia ry:n koulutuksia
Tunnefokusoidun psykodynaamisen lyhytpsykoterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille 2021-2022


Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys (SLY) järjestää täydennyskoulutuksena tunnefokusoidun psykodynaamisen lyhytpsykoterapiakoulutuksen (TFPP) psykoterapeuteille vuosina 2021-2022 Helsingissä. Koulutus antaa valmiuksia uusimpien, näyttöön perustuvien, tunnefokusoitujen lyhytpsykoterapiamenetelmien käyttöön sekä psykoterapiaprosessin alkuarviointiin ja auttaa myös pidempien terapioiden jäntevöittämisessä Aikarajallisten terapioiden hallinta sopii paitsi yksityissektorille myös erityisen hyvin psykoterapeuteille julkisella sektorilla, missä hoitojen pituus on rajattu ja vastaa palvelusetelijärjestelmän psykoterapeuteille tuomaan osaamishaasteeseen psykodynaamisen lyhytpsykoterapian osalta. (Tarkemmat tiedot liitteessä)


Introduction to Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP): Principles for assessing and tailoring the treatment to the patients capacity Helsingissä 24-25.9.2021
Kouluttajana Peter Lilliengren


Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys (SLY) ja Plusterveys Lääkärit Oy järjestävät koulutuspäivät ISTDP psykoterapiamallista Ruoholahdessa daVinci auditoriossa. Haluatko terävöittää työskentelyäsi psykoterapeuttina? Oletko kiinnostunut oppimaan menetelmää, joka toimii hyvin myös lyhytpsykoterapiassa? Suomeen tulee ensimmäistä kertaa kansainvälisesti tunnetun, paljon tutkitun ISTDP-menetelmän kouluttaja Peter Lilliengren. Menetelmän ydin verrattuna perinteiseen psykodynaamiseen psykoterapiaan on aktiivinen työskentely vastarinnan ja defenssien kanssa sekä tunteiden kokemuksellinen kokeminen terapiatunnilla. Menetelmän uranuurtaja on Habib Davanloo, häntä seuranneita kehittäjiä mm. Patricia Coughlin, Jon Frederickson ja Allan Abbass, jotka kaikki ovat julkaisseet menetelmästä kirjoja. Allan Abbas on lisäksi arvostettu psykoterapiatutkija. (tarkemmat tiedot liitteessä)

» Lisätietoja
» Esite


Huhtikuu 2018

Kuntoutuspsykoterapia sote-uudistuksessa/ Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kirjelmä ja audienssit

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitea antoi syksyllä 2017 esityksensä kuntoutuksen järjestämisestä sote-uudistuksen yhteydessä. Raportissa esitetään Kelan kuntoutuspsykoterapian lakkauttamista ja sen siirtämistä maakuntien järjestämisvastuulle kokeilun jälkeen. Raportissa esitetään, että asiaa tulee ensin kokeilla useassa erikokoisessa maakunnassa, mikä edellyttäisi kokeilulain säätämistä.
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n edustajat* ovat tavanneet asian tiimoilta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan sekä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustajan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta on tavattu valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sekä kahdeksan valiokunnan jäsentä: sosiaalidemokraattien Anneli Kiljunen ja Kristiina Salonen, keskustan Pekka Puska, Niilo Keränen ja Martti Talja, sinisen eduskuntaryhmän Vesa-Matti Saarakkala sekä ruotsalaisen kansanpuolueen Veronica Rehn-Kivi. Kokoomuksen Sari Sarkomaa lupasi tapaamisessa välittää informaation myös muille kokoomuksen edustajille valiokunnassa. Lisäksi on tavattu sinisen eduskuntaryhmän sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Mari Hirvonen. Kaikille valiokunnan jäsenille on toimitettu sähköpostitse kirjelmä asiasta. Liitteenä ministeri Saarikolle toimitettu kirjelmä.
Tapaamissa ja kirjelmässä on tuotu esille Kelan kuntoutuspsykoterapian tärkeys ja se, miten psykoterapiaa tarvitsevien tarpeet voidaan parhaiten turvata: 1) säilyttämällä Kelan kuntoutuspsykoterapia ja 2) järjestämällä maakunnissa mahdollisimman hyvin se osa psykoterapiasta, joka ei kuulu tai voi kuulua Kelan kuntoutuspsykoterapian piiriin. Lisäksi Kelan kuntoutuspsykoterapiaa ei ole syytä lakkauttaa edes kokeiluluontoisesti missään maakunnassa, kuten kuntoutuksen uudistamiskomitean raportissa ehdotetaan.
Efpp Suomen kansallisen verkoston edustajien antama informaatio on vastaanotettu kiitollisina ja monet vastaanottajista ovat olleet samaa mieltä toisten vielä pohtiessa lopullista kantaansa.
Syyskuussa 2017 aloitetut audienssit jatkuivat kesäkuulle 2018. Niitä jatketaan tarpeen mukaan syksyllä 2018.
*Pj Kirsi Huttula ja Sote-työryhmä asiantuntijajäsen Tuomo Tikkanen, yhdessä tapaamisessa tiedotustyöryhmän pj Aili Schulman Tuomo Tikkasen sijaisena
» Kannanotto
» Katso https://www.facebook.com/EFPP-Suomen-kansallinen-verkosto-504447383256121/


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry järjesti Kari Pylkkäsen muistoluennon

perjantaina 6.4.2018 klo 16.00-18.00 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosalissa Helsingissä

PSYKOTERAPIAN KEHITTÄMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA TERVEYDENHUOLLOSSA JA YHTEISKUNNASSA

- KARI PYLKKÄSEN PERINNÖN JÄLJILLÄ
»Ohjelma

MITEN PSYKOTERAPIAKENTTÄ VOI VASTATA TERVEYDENHUOLLON JA YHTEISKUNNAN MUUTOKSEEN?

Johannes Lehtonen, Professori emeritus (Itä-Suomen yliopisto), LKT, psykoanalyytikko
»Muistoluento


NUORTEN PSYKOTERAPIAN NOUSU JA JATKON TURVAAMINEN

Ilpo Lahti Dosentti, LKT, psykoanalyytikko
»Muistoluento


Toukokuu 2018

Psykoterapiasäätiö Monasteri järjestää luentosarjan

"PSYKOANALYYSIN AJANKOHTAISIA TEEMOJA X vuosien 2017-2018 aikana"
Aika: keskiviikkoisin klo 18-20 23.5
Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkalasali, Kaarlenväylä 3, 90100 OULU
» Ohjelma

Toukokuu 2018

Therapeia-Säätiö Koulutuskeskus

"PARISUHTEEN JA PARIPSYKOTERAPIAN LUOVUUS JA HAASTAVUUS"
Mary Morgan ja Stanley Ruszczynski
Aika: 4-5.5 2018
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Vintti, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki
» Ohjelma

Kesäkuu 2018

Psykoterapiasäätiö Monasteri tiedottaa seuraavaa:
Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 83 op Oulussa kevät 2019 - syksy 2022
Lisätietoa ja haku koulutukseen Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen sivuilta:
Lisätietoa myös Merja Kalevalta merja.kaleva(at)pp.inet.fi
»Ohjelma

Kesäkuu 2018

Hyvät EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt,
postia HUS:sta:

Alla olevasta linkistä pääset seuraamaan tallenteita 16.4.2018 järjestetystä Psykoterapian seuranta ja käytettävät mittarit –koulutuksesta. Materiaaliin pääsy vaatii kirjautumisen Mielenterveystalon ammattilaisten osioon.
Terveisin, Marianne Oksanen Psykologi HUS, HYKS-psykiatria, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja
»Materiaali

Elokuu 2018

Pohjanmaan Psykoterapiaseuran elokuvaseminaari

"Elokuvan mieli V"

Tervetulosanat: psykoterapeutti Terhi Melametsä
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden keskustella elokuvista psykoanalyyttisesta näkökulmasta.
Elokuvien problematiikka koskettaa lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden tarpeita ymmärtää ihmismieltä, mutta päivä tuo pohdittavaa kaikille elokuvista kiinnostuneille.
Aika: 24.8 2018
Paikka: Mediakeskus Limen elokuvateatteri, Kokkola
» Ohjelma
Lokakuu 2018

Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää nuorisopsykoterapian koulutuspäivät

Professori, psykoanalyytikko Johannes Lehtosen luennon aluksi kuvataan lapsen kehitystä kohdussa ennen syntymää. Syntymän aiheuttamaa katkosta lapsen ja äidin välillä käsitellään sekä fysiologiselta että alkeispsyykkiseltä kannalta. Kuvataan sillan kehittymistä lapsen ja äidin välille sekä vietin heräämisen osuutta tuon sillan rakentumisessa. Syntymään sopeutumisen eteneminen tuo lapsen elämään säännöllisen rakenteen, joka muodostuu nälän, tyydytyksen, levon ja unen välisestä vuorottelusta. Se tuo lapsen elämään ajalliset puitteet. Näiden tilojen rytminen vaihtelu toistuu satoja kertoja vastasyntyneisyyskaudella. Luennon lopulla käsitellään myös mielihyväperiaatteen ja alkeellisen tietoisuuden (kehollinen tietoisuus) kehittymistä. Psykoanalyytikko Marita Niemen ”Rakkauden hedelmät” -luennossa pohditaan sitä tilannetta, johon ja josta lapsi aluksi kahdenkeskisten suhteiden kautta psyykkisesti syntyy. Piilotajuiset odotukset, fyysinen ja psyykkinen ”pitely” sekä sosiaalinen vuorovaikutus synnyttävät lapselle kokemukset tuntemuksista ja tunteista ja vähitellen muovaavat itseyden kokemusta. Pohditaan myös psykoterapian hoidollisia mahdollisuuksia ja esitellään erilaisia menetelmällisiä painotuksia varhaisia kehityksellisiä vajeita paikattaessa. Psykoanalyytikkokouluttaja Maria Häkkisen ”Isän katse”-tekstissä käsitellään kysymystä itsen ja ulkoisen maailman hahmottamisesta kolmiosuhteen näkökulmasta. Se on koko elämän kestävä prosessi ja saa erilaisia ilmenemismuotoja myöhemmissä elämänvaiheissa. TERVETULOA!
Aika/Tidpunkt: 5-6.10.2018
Paikka/Plats: Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema)
» UUSI Ohjelma


Itä-Suomen psykoterapiayhdistys järjestää perinteisen Lokaseminaarin
MISTÄ RAKKAUS ALKAA – Kuvia kantanäystä, kasvusta, rakkaudesta…

Aika: la 6.10.2018
Paikka: Scala-elokuvateatteri, Ajurintie 16, Kuopio
Kouluttaja: Hannu Sikkilä, koulutuspsykoanalyytikko (IPA), Oulu
Koulutuspäivän aikana katsotaan kaksi elokuvaa, joista yhdessä keskustellaan alustuksen ja psykoanalyyttisen teoriakirjallisuuden valossa. Laajempana teoreettisena taustateemana on kantanäky, tytön kasvu (tai kasvun pysähtymisen mahdollisuudet), kohteen vaihto tytön kehityksessä, tietoiset ja piilotajuiset fantasiat ja unet tytön/naisen ruumiillisuudessa sekä näkökohtia rakkaudesta.

Katso liitteestä tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
Huom! ilmoittautumisaika päättyy 5.9.2018 » Ohjelma


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n YLEISKOKOUS

KOKOUSKUTSU
Aika: Perjantai 12.10.2018
Paikka: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 (1. krs), 00250 Helsinki
klo 18.30
Huom. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen kaksi edustajaa (Tarvitaan kahden yhdistyksen johtokunnan/hallituksen jäsenen allekirjoittama valtakirja tai pöytäkirjanote.)

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry hallitus
Kirsi Huttula, puheenjohtaja
» Ohjelma


Syksyn 2018 koulutustarjonta

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n luentotilaisuus

PSYKOTERAPEUTIN HENKILÖKOHTAISTEN OMINAISUUKSIEN MERKITYS PSYKOTERAPIASSA JA NIIDEN VAIKUTUS TULOKSELLISUUTEEN
Luennoitsija: Pirjo Lehtovuori PT, psykoanalyytikko,
koulutuspsykoanalyytikko Aika: Perjantai 12.10.2018
Paikka: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 (1. krs), 00250 Helsinki
klo 16.00 -16.30 ilmoittautuminen
klo 16.30 - 18.15 luento ja keskustelu
Osallistumismaksu 30 €
Ilmoittautuminen 5.10.2018 mennessä lomakkeella linkissä
ja maksamalla osallistumismaksu 5.10.2018 mennessä
Lisätietoja ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
» Ohjelma » Ilmoittautumislomake


Hyvät EFPP Suomen kansallinen verkoston jäsenyhdistysten edustajat,
alla oleva koulutustiedote jaettavaksi jäsenistöllenne
MEDEA KONFERENSSI TBILISI 19-20. OCTOBER 2018
We feel honored to send you the link of the announcement of the first
international COWAP conference in Tbilisi, Georgia from 19.-20-October
2018 about "Medea - Femininity, Motherhood, Love and Hate".

» Konferenssiohjelma


Suomen ryhmäpsykoterapia ry ja Ryhmäanalyysiyhdistys ry
järjestävät seminaarin 26–27.10. 2018 Helsingissä
THE TIP OF THE ICEBERG: WHAT IS BENEATH?
How to reach the unknowable? What is Unconscious in Groups and Society?
JÄÄVUOREN HUIPPU, MITÄ SEN ALLA?
Miten tavoittaa sitä, mistä emme mitään tiedä? Ryhmän ja yhteisön tiedostamaton.
ISBERGETS TOPP, VAD DÖLJER SIG DÄR UNDER?
Hur nå det okända? Vad är omedveter i grupper och samhället?

Aika/Tidpunkt: 26-27.10.2018
Paikka/Plats: Kulttuuritehdas Korjaamo Töölönkatu 51 B, Helsinki
» Ohjelma


The International Federation of Psychoanalytic Societies announces
the "XX International Forum of Psychoanalysis"

Aika: 27-28.10.2018
Paikka: Florence, Italia
» Lisätietoja

Marraskuu 2018

Hyvät EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt
Psykoterapia-lehden toimituksen pyynnöstä tiedotamme jäsenistölle Psykoterapia-lehden kyselystä


Tässä linkki:
» Linkki

'Kyselyssä kartoitetaan tässä vaiheessa suomalaisten psykoterapeuttien halukkuutta osallistua psykoterapiatutkimukseen sekä osallistumista puoltavia ja ehkäiseviä tekijöitä. Jatkossa olemme suunnitelleet laativamme myös psykoterapeuttien työn sisältöalueisiin liittyviä kyselyitä ja julkaista tuloksia lehdessämme.
Kyselyä on siis mainostettu jo Psykoterapia-lehden Facebook-sivuilla ja muutamassa Facebook-ryhmässä, mutta kaikki psykoterapeutit eivät ole mukana sosiaalisessa mediassa, jolloin kaikilla ei ole ollut Facebookin kautta mahdollisuutta vastata kyselyyn.'
Yst terv, Kristiina Lindfors
EFPP tiedotus


Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kilpailuttaa psykoterapiapalveluja.
Tässä linkki:
» Linkki
Tarjoukset 05.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: » Tarjoukset tähän

Tammikuu 2019

En utbildningsdag anordnas av Finlands Svenska Psykoterapiförening i samarbete med Föreningen för Psykoanalytisk Psykoterapi i Helsingfors
fredagen den 18 januari 2019.

Finlands Svenska Psykoterapiförening har tidigare ordnat psykoterapeututbildningar på svenska och samarbetar nu med Helsingfors universitet för att längre fram inleda en ny svenskspråkig psykoterapeututbildning.
Utbildningsdagen är en del av föreningarnas större projekt som syftar till att kunna utbilda flera svenskspråkiga psykoterapeuter i Finland i framtiden. Genom projektet vill vi kunna nå ut till svenskspråkiga personer och målgrupper som eventuellt i framtiden kan intressera sig för att utbilda sig till psykoterapeuter. På lång sikt är syftet att i större utsträckning tillgodose och möta de svenskspråkigas behov av att få psykoterapeutisk vård och hjälp på sitt eget modersmål i Finland.
Utbildningsdagen anordnas för att göra den psykodynamiskt inriktade psykoterapeutens arbete, tankemodeller och utbildning mera bekant för de olika svenska målgrupperna i Finland.
En målgrupp är studerande vid olika yrkesanstalter som på längre sikt kunde vara intresserade av att utbilda sig till psykoterapeut.
En annan målgrupp är yrkesverksamma personer inom social- och hälsovården (såsom t.ex. sjukskötare, socionomer, skolpsykologer, och andra) som är intresserade av att veta mera om psykoterapi och psykoterapeututbildning, eventuellt med avsikt att själva i framtiden utbilda sig vidare.
Bifogat finns programmet för dagen samt uppgifter om pris. Anmälning sker enligt uppgifterna på programbladet.
Vi hoppas att ni vill sprida informationen vidare till personer som kan vara intresserade.
Med vänlig hälsning,
Camilla Renlund
Ordförande för Finlands Svenska Psykoterapiförening

Tid: Fredag 18.1.2019
Plats: Vetenskapernas Hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

På facebook heter evenemanget:
Utbildningsdag om Psykoterapeutens arbete på svenska i Finland
»Anmälningslänk till evenemanget
» Programmet

Helmikuu 2019

RYHMÄANALYYTTINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUS
KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ 2019

HAKU KOULUTUKSEEN HELMIKUUSSA 2019
Koulutuksen suorittaneet saavat oikeuden psykoterapeutin ammattinimikkeeseen. Psykoterapeutille se tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden toteuttaa potilastyötä.

Lisää informaatiota allaolevissa linkissä!
Tervetuloa!
» Esite
» Helsingin yliopisto koulutus
» Ryhmäanalyysiyhdistys - koulutus


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n luentotilaisuus

PSYKOANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS
Luennoitsija: Olavi Lindfors, Dos., PsT, psykoanalyytikko
Paikka: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 A, 1.krs., 00260 Helsinki
Aika: Perjantai 1.2.2019 klo 16.00 -16.30
ilmoittautuminen, klo 16.30 - 18.15 luento ja keskustelu
Osallistumismaksu 30 € Sitova ilmoittautuminen 25.1.2019 mennessä
linkissä
» Ilmoittautumislomake
Tervetuloa!
» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet


Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys järjestää

XXVI KOULUTUSPÄIVÄT 1.-2.2.2019
Ravintola Savonia, Sammakkolammentie 2, Kuopio
USKO, TOIVO JA ELÄMISEN RISKI
Sisäinen vapaus ja kuunteleminen psykoterapeuttisessa asetelmassa

Lisää informaatiota aikatauluineen ja ohjelmineen allaolevassa linkissä!
Tervetuloa!
» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet


Ryhmäanalyysiyhdistyksen 15-vuotis-juhlaseminaari
järjestetään 8.2.2019 Helsingissä

Liitteenä esite, jonka toivoisimme jaettavaksi edelleen.
Tervetuloa!
» Juhlaseminaarin esite

Maaliskuu 2019

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n luentotilaisuus

TYÖUUPUNEIDEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTINEN KUNTOUTUSMALLI BALANSSI
Luennoitsija: Kari Kähönen, FT, LL, yksilöpsykoterapeutti, ryhmäanalyytikko VET Aika: Perjantai 29.03.2019
Paikka: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 A, 1. krs, 00260 Helsinki
klo 16.00 -16.30 ilmoittautuminen
klo 16.30 - 18.15 luento ja keskustelu
Osallistumismaksu 30 €
Sitova ilmoittautuminen 22.03.2019 mennessä lomakkeella linkissä
ja maksamalla osallistumismaksu.
Lisätietoja ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
» Ohjelma » Ilmoittautumislomake


Pohjois-Suomen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuspäivä

TRANSFERENSSI PSYKOTERAPIASUHTEESSA
”Niin kuin kaksi mannerta,
joita meri erottaa
katselemme toisiamme
horisontin taa.”
Aulikki Oksanen

Aika: perjantai 29.3.2019
Paikka: Lapland Hotel, Kirkkokatu 3, Oulu
Kouluttaja: Henrik Enckell, Lt, koulutuspsykoanalyytikko
8.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00 - 10.30 Luento pieni tauko
10.45 - 12.15 Luento 12.15 - 13.15
Lounas 13.15 - 14.45 Case ja kommentointi
Teoriatunteja haetaan Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan ammatilliselta jatkokoulutustoimikunnalta teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkärikoulutukseen sekä vanhuspsykiatrian lisäkoulutukseen yhteensä 6 tuntia.

Hinta (sisältää tarjoilun): 200,00euroa / jäseniltä 180,00 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 22.3.2019:
» Ilmoittautuminen
» Tarkempi ohjelma


TYÖUUPUNEIDEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTINEN KUNTOUTUSMALLI BALANSSI
Luennoitsija: Kari Kähönen, FT, LL, yksilöpsykoterapeutti, ryhmäanalyytikko VET Aika: Perjantai 29.03.2019
Paikka: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön luentosali,
Töölönkatu 37 A, 1. krs, 00260 Helsinki
klo 16.00 -16.30 ilmoittautuminen
klo 16.30 - 18.15 luento ja keskustelu
Osallistumismaksu 30 €
Sitova ilmoittautuminen 22.03.2019 mennessä lomakkeella linkissä
ja maksamalla osallistumismaksu.
Lisätietoja ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
» Ohjelma » Ilmoittautumislomake


Hyvät EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten jäsenet!
EFPP:n 30v juhlajulkaisun teemaksi on valittu YHTEYS

Psykoanalyyttisen psykoterapian ydintä kuvaa yhteyden etsiminen ja löytäminen. Tämän ajan keskeinen kysymys onkin, löytyykö yhteys?

Löydämmekö yhteyden itseemme, omiin ajatuksiimme, tunteisiimme, mielikuviimme, historiaamme, ruumiillisuuteemme, toimintamme merkityksiin…?

Löytyykö yhteys toisiin? Lapseen, nuoreen, puolisoon, sukuun, perheeseen, ystävään, työtoveriin – ja miten? Sosiaalisen median kautta?

YHTEYS on teemana kaikki psykoanalyyttisen psykoterapian muodot yhteen kokoava, mutta riittävän väljä. Siitä voi kirjoittaa psykoanalyytikko, yksilöpsykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kuvataideterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti sekä lasten ja nuorten psykoterapeutit ja varhaisen vuorovaikutukset terapeutti.

Julkaisulla pyrimme tavoittamaan ihmisen, jolle psykoanalyyttinen ajattelu ei vielä ole tuttua. Haluamme avata ikkunan psykoanalyyttiseen ajatteluun tässä ajassa. Emme kirjoita vain toisillemme, vaan puhumme sanoilla, jotka koskettavat kaikkia ja joita voi ymmärtää kuka tahansa. Kuin ihminen ihmiselle. Kirjoituksista muodostuu ihmisen kehitystä seuraava kaari yksilön varhaisvaiheista yhteiskunnallisiin suhteisiin.

Olet tervetullut lähestymään meitä omalla ideallasi.

Odotamme ideoitanne 31.3.2019 mennessä osoitteisiin niinajrita@gmail.com ja km.omahuone@gmail.com .

EFPP:n juhlavuosi on 2021. Kirjoitusten tulisi olla valmiita 31.3.2020 mennessä.

Julkaisutoimikunta
Johannes Lehtonen
Kaisa-Maria Leskinen
Antti-Jussi Pyykkönen
Niina Rita
Erja Tuompo-Johansson

The 5th Infant Observation Workshop in Oslo 5 – 7 September 2019
Observing Early States of Mind
The Application of the Classical
Method to Clinical Practice and Education.

Kære medlemmer og interesserede kolleger,
Hermed videresendes invitation.
Med venlig hilsen DSPBU,
Gitte Nothlev, formand, Anette Grønbech, næstformand.

DSPBU – et selskab under Dansk Psykologforening
Stockholmsgade 27, DK-2100 København Ø
www.dspbu.dk
Lisätietoja:
» Ohjelma


Huhtikuu 2019

Helsingin Psykoterapiaseura järjestää keskusteluillan

PSYYKELÄÄKKEIDEN HYÖDYT JA HAITAT

Aika: Torstaina 3.4.2019
Paikka: Helsingissä Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6 00170 Helsinki
Alustajat: Psykiatrian professori Jouko Lönnqvist
Psykoanalyytikko, psykiatri Monica Eggert

Tilaisuus aloitetaan pienen suolaisen tarjoilulla klo 18.30. Alustukset alkavat klo 19.00. Tilaisuuden hinta on 10 euroa. Jäsenille tilaisuus on maksuton.
Tervetuloa!
Helsingin Psykoterapiseura ry.
» Ohjelma pdf muodossaEFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n vuosikokous

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n vuosikokous pidetään torstaina 4.4.2019 klo 19.00 Keskuskirjasto Oodissa, Ryhmätila 8, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Sääntöjen mukaan jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää vuosikokoukseen kaksi edustajaa (Tarvitaan valtakirja, jonka kaksi yhdistyksen johtokunnan/hallituksen jäsentä on allekirjoittanut, tai pöytäkirjanote.) Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme Sinua ilmoittamaan osallistumisestasi viimeistään 29.3.2019 mennessä sähköpostitse tiedotus@efpp-finland.org

Tervetuloa!

» Kokouskutsu ja esityslistaTherapeia-säätiö järjestää teemapäivän

HYVÄT, PAHAT JA RUMAT –narsismin monet kasvot

Aika: Perjantai 5.4.2019
Paikka: Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6krs, Helsinki 10
Alustajat: Riitta Hyrck, VTM, koulutuspsykoanalyytikko
Hannu Lauerma, LT, psykiatrisen vankimielisairaalan ylilääkäri, dosentti
Kaj Davidkin, FM, koulutuspsykoanalyytikko, koulutusryhmäpsykoanalyytikko

Osallistumismaksu ja ilmoittautumistiedot LIITTEESSÄ
Tervetuloa!
» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeetHelsingin psykoterapiayhdistys ry- Helsingfors psykoterapiförrening rf järjestää kaksipäiväisen koulutuksen

OPINNÄYTETYÖSYMPOSIUM

Aika: 05.-06.04.2019
Paikka: Tekniskan Salit, Klubisali, Eerikinkatu 2, 6.krs, Helsinki
Alustajat: Anna Lilja, PsL, psykologi, psykoanalyytikko (IPA)
Merja Koskelainen, FT, PsL, psykologi, psykoterapeutti VET
Laura Luodemäki, PsM, psykologi, psykoterapeutti VET
Jaana Tomma, PsM, psykologi, puheterapeutti, psykoterapeutti VET
Anna Liimola, PsM, psykologi, psykoterapeutti VET
Riikka Tolsa – Saloheimo, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
Maarit Veikkolainen, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko (IPA), psykoterapiakouluttaja (HPY)


Tarkemmat tiedot LIITTEESSÄ
Tervetuloa!
» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet


HUOM! HUOM! Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys Workshop

Ajatuksia surusta ja muutoksesta psykodynaamisessa työssä
Jos olet ehtinyt ilmoittautua alla olevaan koulutukseen ennen 13.3.2019, pyytäisin teitä ilmoittautumaan uudestaan. Kotisivujen ilmoittautumislomakkeessa oli teknisiä ongelmia, joten ilmoittautumiset eivät tulleet perille. Ei haittaa, jos varmuuden vuoksi ilmoittautuu uudestaan.
Pahoittelut vielä vaivannäöstä
Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys


Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys Workshop

Ajatuksia surusta ja muutoksesta psykodynaamisessa työssä
Luennoitsija: Monica Eggert, LL, psykoanalyytikko (IPA), Espoo
Aika: lauantai 6.4.2019 klo 9.30 – 14.15
Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, Jousisto-kokoushuone, 3 krs. Kuopionlahdenkatu 23
(Huom! muuttunut paikka aikaisemmin ilmoitetusta)
Kohde: Koulutuspäivää suositellaan kaikille ammattihenkilöille ja opiskelijoille, jotka kohtaavat työssään surua ja/tai ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisesta hoitosuhdetyöstä. 9.30 – 11.00 Surun merkitys elämässä
11.00 – 12.00 Lounas
12.00 – 13.30 Mikä muuttuu psykoterapiassa ja psykoanalyysissa?
13.30 – 14.15 Yhteiskeskustelu
Osallistumismaksu, joka sisältää lounaan, on 80 euroa jäseniltä ja 100 euroa ei-jäseniltä (ALV 0 %). Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake yhdistyksen kotisivuilla
» kotisivu www.ispy.fi
JA maksamalla osallistumismaksu 27.3.2019 mennessä Itä-Suomen Psykoterapiayhdistyksen (Y-tunnus 0820161-6 ) tilille Nordea FI18 1099 3000 0607 76. Laita viestikenttään koulutukseen osallistujan nimi. Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Tiedustelut Maija Kilpeläiseltä puh. 044-2909855 tai maija.kilpela@gmail.com

» Ohjelma


Toukokuu 2019

The International Meeting Bion 2020

BION 2020 call for papers is now open!


a2

You can submit your abstract through our online platform until May 3th, 2019.
Authors must send their work in English and another language to choose between the following languages: Catalan, Spanish or Italian.
Please find more information about the conference at: » Bion Meeting website

Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää

Nuorisopsykoterapian koulutuspäivät 17. -18.5.2019

Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13,
Helsinki (Ruoholahden metroasema).

Psykologian tohtori, psykoanalyytikko Nancy McWilliams on ansioitunut psykoterapiakouluttaja, kirjoittaja ja luennoitsija, jonka yksi keskeinen käsittelyalue on se, kuinka arjen työssä havaittuja ilmiöitä voi kuvata ja jäsentää. Psykoterapian soveltaminen erilaisiin vakiintuneisiin persoonallisuuden kuvaamisen tapoihin on hänen ydinosaamistaan. Tulevassa koulutuksessa yleisen lähestymistavan esittelyn lisäksi keskitytään syvällisemmin kahteen tuttuun mutta vaikeasti autettavaan ryhmään – itseään laiminlyövät ja satuttavat, masentuneet nuoret ja toisaalta eristäytyvät ja epäluuloisuuteen taipuvat nuoret ja nuoret aikuiset.

Nancy McWilliams on kokenut kliinikko, psykoterapeutti ja psykoanalyytikko sekä tuottelias kirjoittaja, joka on kansainvälisesti hyvin tunnettu ja moninkertaisesti palkittu opetuksistaan ja kirjoituksistaan.

Lisää informaatiota aikatauluineen ja ohjelmineen allaolevassa linkissä!
Tervetuloa!
» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
» Katso www.nuorisopsykoterapia.org


THERAPEIA-SÄÄTIÖ Täydennyskoulutus
PSYKOANALYYTTISEN PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS PSYKOTERAPEUTEILLE 2019-2020

Aika: Perjantaisin klo 10.00-16.00 (10 x 6 t, yht. 60 t)
23.8, 20.9, 25.10, 29.11.2019 ja 17.1, 31.1, 28.2, 13.3, 27.3, 15.5.2020

Paikka: Therapeia-säätiö, Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250 Helsinki

Hinta: 1100 € + alv 24 % (yht. 1364,00 €) / henkilö

Koulutus koostuu 10 seminaaripäivästä sekä luettavasta kirjallisuudesta Koulutukseen otetaan 10-16 osallistujaa. Lisätietoja Sanna Aavaluoma, posti@sanna-aavaluoma.fi, puh. 041 518 1181.

Ilmoittautuminen : 31.5.2019 mennessä www.therapeia-saatio.fi, hallinto@therapeiasaatio.inet.fi, puh. 09-492 818.
» Tarkempi ohjelma


VILL DU BLI PSYKOTERAPEUT?
Finland Svenska Psykoterapiförening erbjuder i Helsingfors en introducerande utbildning i psykoterapins grunder.

Vill du eller känner du någon som vill utbilda sig till psykoterapeut på svenska, men saknar de 30 studiepoäng i psykologi eller psykiatri som krävs i basutbildningen för att kunna söka till en psykoterapeututbildning? Finlands Svenska Psykoterapiförening inleder en introducerande utbildning i psykoterapins grunder 2020-21. Utbildningen lämpar sig även för den som vill få en kortare introduktion till den nutida psykodynamiska psykoterapins arbetssätt och metoder.

Det råder en stor brist på psykoterapeuter överlag och svenskspråkiga psykoterapeuter speciellt. Vår avsikt är att erbjuda dem som saknar en tillräcklig basutbildning en möjlighet att senare utbilda sig till psykoterapeuter. Utbildningen motsvarar universitetens krav på tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri för att kunna söka till en psykoterapeututbildning.

Vi ber om hjälp med att sprida ut information om den kommande kompletteringsutbildning som skall erbjudas i Helsingfors. Vi är tacksamma om du kan förmedla informationen till personer som eventuellt kan tänkas vara intresserade.

Undervisningen inleds vårterminen 2020, startdatum fredagen 17.1.2020 (övriga, ännu preliminära, datum är 31.1., 14.2., 28.2., 13.3,, 27.3., 24.4. och 8.5.2020). Utbildningen avslutas vårterminen 2021. Finlands Svenska Psykoterapiförening r.f.

ANSÖKAN: Deltagarna antas på basen av skriftlig ansökan och intervju. En fritt formulerad ansökan skickas före 31.5.2019 till: Styrelsen för Finlands Svenska Psykoterapiförening, Lena-Stina Nyström, Hopomvägen 446, 07880 Liljendal.

Intervjuerna sker hösten 2019. Intervjuavgiften är 90 €. Närmare information om undervisningen erhålls av Camilla Renlund, camilla.renlund@kolumbus.fi och Lena-Stina Nyström, lena-stina.nystrom@sulo.fi eller mobil: 0405839253.

Uppgifter finns också på FSP:s hemsida, psykoterapiutbildning.fi

» Närmare information

Kesäkuu 2019

EFPP tiedote jäsenistölle - ICCAP 2019 Berlin
Dear colleagues,

We would like to inform you that the 9th International Conference for Conversation Analysis and Psychotherapy (ICCAP-2019) will take place from June 20-23 at the International Psychoanalytic University (IPU), Berlin (Germany).

The IPU is proud to host this conference of international renowned scientists who use to meet at places worldwide. One of the conference goals is to promote conversational analysis, but also to combine it with every day problems of psychotherapeutic practice. The organisers ask for panel contributions from psychotherapists who may also announce a whole panel (containing 4 speakers chosen by the person who announces). Announcements and signing ins of panels are accepted until mid of March (please see the attached flyer).

a2

Please contribute to this conference and show to which extent psychotherapy in all its variations means art of conversation. On Sunday morning (June 23, 2019) Peter Fonagy, psychoanalyst and theorist of mentalisation, and Ivan Leudar, conversation analyst, will give a controversial foretaste during a discussion moderated by Jörg Bergmann (former director of the Centre for Interdisciplinary Studies). You may look forward to that!

Prof. Dr. Michael B. Buchholz

Look at our website:
» website
» Esite

Heinäkuu 2019

CALL FOR PAPER FOR XXI INTERNATIONAL FORUM OF PSYCHOANALYSIS LISBOA 2020

Hyvät kollegat!
Ohessa Lissabonin Forumin Call for papers. Kuten huomaatte, deadline on 15.7 2020, eli suhteellisen pian. Joten nyt mietintä käyntiin ja abstraktit matkaan!
Jan Johansson, Therapeia-yhdistys, kansainvälinen sihteeri, IFPS:n hallituksen jäsen

Dear IFPS Delegates, In the name of the organizing committee of XXI INTERNATIONAL FORUM OF PSYCHOANALYSIS IFPS - LISBOA 2020, I invite you all to motivate your colleagues to participate in presenting proposals, in order to make the Forum Papers a unique and collaborative opportunity to share, discuss and reflect about psychoanalysis and its several implications.

I am sure you will do your best to help us build a strong and successful Forum in all areas.

Proposals should be between 300-500 words. Individual papers will be 20 minutes. Panel presentations will consist of max 4-5 papers (20 minutes each) with an overview of the panel and individual abstracts. Abstracts should be send to Cristina Nunes, forumxxi.papers@gmail.com

The Benedetti-Conci Award, for best paper by a candidate from an IFPS society will be given at the Closing of the XIX Forum. The award is $1000 USA DOLLARS. Abstracts (300-500 words) indicating submission to Benedetti-Conci Award for IFPS Candidate 2020, before the title, should be send until July 15, to António Alvim, forumxxi.candidates@gmail.comAll Abstracts of Individual or Panel Papers are Due by July 15, 2019.

» Lisätietoja

Elokuu 2019

Listening After Bion Seminar
Edinburgh, Scotland, August 2 and 3.


My name is Sharadha Bain and I am a psychoanalytic psychotherapist based in Edinburgh, Scotland. I am currently assisting my colleague, Kedzie Penfield, in organising a seminar series entitled 'Listening After Bion', that will take place in Edinburgh during August. The seminars will be led by Jeff Eaton, a psychoanalyst from Seattle, whose work with both children and adults is steeped in his decades of intensive study and teaching of Bion. I am writing to ask if you would very kindly share information about the seminars with your analysts, therapists and trainees, so they can also partake of what promises to be a really valuable event? I am attaching a flyer for the seminars, and would be happy to provide further information upon request.

SHARADHA BAIN
Psychoanalytic Psychotherapist MSAPP BPC
T: +44 (0)7427 327 876

» Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

Pohjanmaan psykoterapiaseura r.y. järjestää
elokuvaseminaarin Elokuvan mieli VI elokuussa Seinäjoella.


Liitteessä koulutuspäivän ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet.

terveisin
Pirjo Lampinen
sihteeri
Pohjanmaan Psykoterapiaseura r.y.

» Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

Syyskuu 2019

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistyksen luentoilta
TOINEN MAHDOLLISUUS – Ajatuksia rakkaudesta, uneksimisesta ja kuolemasta


Paikka: Palvelualan Opisto (PAOK), Asemakatu 4, Kuopio
Aika: ke 11.9. 2019 klo 18-20
Tuula Karatvuo, psykologi, nuorisopsykoterapeutti
/Kati Pelkonen kati.mustonen(at)iki.fi

EFPP LUENTOTILAISUUS 13.9.2019 VANHEMPIEN KANSSA TYÖSKENTELYN MERKITYS OSANA LAPSEN PSYKOTERAPIAA

Luennoitsija: Liisa Roine-Reinikka, perhepsykoterapeutti ET, lastenpsykoterapeutti VET
Paikka: Tieteiden Talo, sali 404, os. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Aika: Perjantai 13.9.2019
klo 16 - 16.15 ilmoittautuminen
klo 16.15 - 18.00 luento ja keskustelu

Osallistumismaksu 30 €. Sitova Ilmoittautuminen 6.9.2019 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella.
Lisätiedot: EFPP luentotilaisuus 13.9.2019. Jäsenyhdistys, osanottomaksun MAKSAJA mikäli eri kuin ylläoleva.
» Ilmoittautumislomake
Ohjelma liitteenä. » Ohjelma

Psykoterapiasäätiö Monasterin
Lapsipsykoterapiatoimikunta järjestää
KOULUTUSPÄIVÄT 20.-21.9.2019

Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-salissa Kaarlenväylä 3.

PÄIVÄNSÄDE VAI MENNINKÄINEN?
- Oidipaalisuus ja aggressio tytön kehityksessä


Koulutuspäivät on tarkoitettu psykoterapiasta kiinnostuneille ammattihenkilöille. Koulutuspäiviä anotaan erikoistumiskoulutukseksi lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian sekä psykiatrian aloilla.

Osallistumismaksu on 400 euroa (sis. alv 24 %) sisältäen kahvitarjoilut. Ilmoittautumiset 9.9.2019 mennessä eeva.korkeakivi@pp.inet.fi. Ilmoittautumisviestissä on mainittava osallistujan nimi ja laskutusosoite. Koulutus maksetaan jälkeenpäin lähetettävällä laskulla.

Ohjelma liitteenä.

» Ohjelma

Helsingin Psykoterapiayhdistyksen koulutus
Monimuotoinen seksuaalisuus ja sukupuolisuus
27.9.2019, Helsinki
a2

Vill du utbilda dig till psykoterapeut på svenska?

Vill du utbilda dig till psykoterapeut på svenska men saknar de 30 studiepoäng i psykologi eller psykiatri som krävs i basutbildningen för att kunna söka till en psykoterapeututbildning?

Finlands Svenska Psykoterapiförening kommer att arrangera en svenskspråkig kompletteringsutbildning med inledning våren 2020 som motsvarar universitetens krav på tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri för att kunna söka till en psykoterapeututbildning.

Ansökningstiden för kompletteringsutbildningen går ut 30.9.2019. Mer information finns på föreningens hemsida www.psykoterapiutbildning.fi

Vi är tacksamma om denna information förmedlas till personer som eventuellt kan tänkas vara intresserade av den kommande kompletteringsutbildningen.

Finlands Svenska Psykoterapiförening r.f.

Lokakuu 2019

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistyksen Lokaseminaarin ohjelma on valmistunut!
KATSEEN KATKÖSSÄ SURU – Surun, toivon ja syyllisyyden kudelmia

Paikka: Scala-elokuvateatteri, Ajurinkatu 16, KUOPIO
Aika: lauantai 5.10. 2019
Kouluttaja: Hannu Sikkilä, koulutuspsykoanalyytikko (IPA)

Koulutuspäivänä katsotaan kaksi elokuvaa sekä keskustellaan alustusten ja psykoanalyyttisen kirjallisuuden valossa.

Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet liitteestä ja yhdistyksen nettisivuilta » nettisivut
Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2019!

» Ohjelma


Kainuun sote kilpailuttaa psykoterapiapalveluja
» Katso linkki
Tarjoukset 08.10.2019 klo 12.00 mennessä.


Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää
nuorisopsykoterapian koulutuspäivät 25.-26.10.2019 Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema).


Tule keskustelemaan nykyajan ahdistuksista, transseksuaalisuudesta, ilmastoahdistuksesta, deittailusta ja somesta.

Oma ja toisten sukupuoli voi herättää ahdistusta sekä nuorissa että aikuisissa heidän ympärillään. Antto Luhtavaara käsittelee sitä, kuinka sukupuolisuuden kehitystä voi arvioida sekä trans- ja muunsukupuolisten että valtaväestön kohdalla. Hän esittää ajatuksia myös terapiatekniikasta, joilla sukupuolisuuden kehitystä voi auttaa.

Sini Yli-Pohjan esitys käsittelee ilmastoahdistuksen ulottuvuuksia ja toivon merkitystä. Pohditaan todellisuuden ja fantasian suhdetta, huolehtivan ja rajattomasti haluavan position suhdetta ja myös ympäristösuhdetta ”sisäisenä objektisuhteena”.

Lauantaina Camilla Bargum pohtii esitelmässään somea ja Matti Pesola deittailua.

Matti Pesolan ”Unelmien suhde” - deittailu ja läheisyys virtuaalisen aikakaudella -esitelmä kuvaa haaveilun, etsimisen ja riisumisen vaikeuksia aikana jossa täydellisyys piiloutuu herneenä yhä useamman patjan alle.

Repiikö some sielun rikki, hukuttaako alleen vyöryllään ja vaatimuksillaan vai suoko ainakin kuvitteellisen yhteyden toiseen ihmiseen? Tästä ja monista muista nuorta riipivistä ahdistuksista keskustellaan koulutuspäivillä.

Camilla Bargum pohtii laajasti somen eri ulottuvuuksia.

» Ohjelma


Marraskuu 2019
Kiev International School of relational psychoanalysis and psychotherapy (KISRPP)
Dear friends and colleagues,
We are delighted to share with you about the opening of the online program of- Kiev International School of relational psychoanalysis and psychotherapy (KISRPP).
The KISRPP is a public organization registered in 2019 according to the Law of Ukraine on "Public Organizations".
The goals of KISRPP are the study, exploration and development of Relational ideas and practice in psychoanalysis and psychotherapy in Ukraine and other East European countries.
The school aims to establish a professional community of relational therapists in accordance with international standards. KISRPP has an observer status in the European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) and is guided in its activities by the EFPP standards and values of high level in learning.
We invite you, professionals from various psychoanalytic traditions to join our school. The school's staff includes professionals from Israel, the United States and other countries. In the spirit of the relational ideas, we hope to form an open dialogue about the relational perspective between diverse psychoanalytic traditions. The school offers a three-year program including the studies of theory and supervisions. The studies in the school will begin in December 2019.
A group of psychotherapists will start its studies in the coming December, but we are still open for registration for a limited number of students.

For further details, please see our website-http://kisrpp.com/en

Best Wishes,
Alyona ChukanovaLiat Warhaftig Aran
Co founders of KIRSPP » website
Ilmoittautuminen käynnissä!THERAPEIA-SÄÄTIÖN KOULUTUSKESKUKSEN SEMINAARI
PSYKOTERAPIASUUNTAUSTEN PERUSKÄSITTEET JA NIIDEN EROT Psykoanalyyttinen, kognitiivinen ja integratiivinen psykoterapia

Ajankohta: Perjantai 15.11.2019
Paikka: Tekniskan salit, Eerikinkatu 2, 6. krs, 00100 Helsinki
Ohjelma liitteenä: » Ohjelma


Itä-Suomen Psykoterapiayhdistyksen luentoilta
AJATUKSIA PSYKOANALYYTTISEN YMMÄRRYKSEN LUONTEESTA, MERKITYKSISTÄ, VIETEISTÄ JA PSYKOANALYYSIN TAVOITTEESTA

Paikka: Palvelualan Opisto (PAOK), Asemakatu 4, Kuopio
Aika: pe 22.11. 2019 klo 17-19 (huom. aika!)
Henrik Enckell, LT, koulutuspsykoanalyytikko (IPA)
/Kati Pelkonen kati.mustonen(at)iki.fi

EFPP Suomen Kansallinen verkosto ry:n seminaari
SYSTEEMIEN TEORIA PSYKOANALYYSIN METATEORIANA
Katsaus psykoanalyysin teorianmuodostukseen

Paikka: Tieteiden talo, Sali 404, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Aika: perjantaina 22.11.2019 klo 12.00-16.00
Kouluttaja: Leila Keski-Luopa, YTT, psykologi, koulutuspsykoanalyytikko, koulutusryhmäpsykoanalyytikko,
työnohjaaja, organisaatiokonsultti

Ohjelma liitteenä: » Ohjelma
Osallistumismaksu EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n jäsenyhdistysten jäsenet 80 €, muut 85 €.
Sitovat ilmoittautumiset 15.11.2019 mennessä lomakkeella linkissä
» Ilmoittautumislomake
(Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-postiin taru.kaivola@saunalahti.fi
Tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/Mahdolliset ruokarajoitteet sekä MAKSAJA
mikäli osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja. Viestikenttään tilaisuuden nimi EFPP seminaari 22.11.2019)
Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamista 15.11.2019 mennessä EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.
Peruutusehdot: Jos peruutus tapahtuu 15.11. jälkeen, sairauden sattuessa osallistumismaksusta palautetaan 50 %. Lääkärintodistus tarvitaan.

Helmikuu 2020

Ryhmäanalyysiyhdistyksen talviseminaari VALHEET JA VIETTELYKSET SOMESSA
Aika: 7.2.2020 klo 8.25-16.30

Sofiankatu 4, Helsinki:

8.25 Alkusanat Kino Engelissä, Sofiankatu 4.
Seminaarin puheenjohtaja, ryhmäanalyytikko Kristiina Toivola.
8.30 Safy Nebboun elokuva ”Olen kuka haluat”.

Siirrytään noin 650 metriä Kirkkokatu 6, Helsinki:
10.30 Kahvi Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6.

11.00 ”Mihin elokuva meidät toi — kokemuksia SOMESTA asiakastyössä”.
Ryhmäanalyytikot Marketta Apajalahti, Taru Kaivola, Matti Kupila ja Kristiina Toivola
sekä ryhmäpsykoterapeutti Esa Pursiainen.
12.30 Lounas (omakustanteinen) 13.15 ”SOMEN vaikutuksia nuorten elämässä”.
Psykoanalyytikko, psykoterapiakouluttaja Camilla Bargum.
14.45 Kahvi 15.00 Suurryhmä Ohjaajina ryhmäanalyytikot Taru Kaivola ja Aila Kauranen.
16.00 Seminaarin päätös

lmoittaudu 24.1.2020 mennessä kotisivujen kautta
. » Ilmoittautuminen

Ohjelma liitteenä: » Ohjelma
Koulutuksen hinta 170 € (sis.alv 24% = 32,90 €).
Lisätietoja antaa seminaarin puheenjohtaja Kristiina Toivola, 040 5063 685.
Koulutus on tason EQF7 ammatillista koulutusta
(lait 559/1994 ja 817/2015), laajuus 8 tuntia

Maaliskuu 2020

Dear Delegates of the EFPP
Currently, we are very much focused on the damge control and treatment of the virus. However, we do not know yet what the panepidemic will do to people's fears. In particular, the question of how social distance and isolation will affect people in the medium and long term is an open question. We must assume that the extraordinary situation will be a heavy burden for many children and their families. Children depend on their adult caregivers to take their questions and concerns seriously and answer them. Adults, for their part, are currently sometimes overwhelmed by a flood of information - often including fake news - which impairs their containment and mentalisation functions. Certain children and young people are isolated in precarious family situations.

It is therefore particularly important that professionals working with children and adolescents as well as colleagues working with adults in different settings think in a cross-generational and family-oriented way and inform themselves about specific topics and existing support and, where necessary, draw the attention of their patients and clients to this.

Therefore I would like to advise you of various websites (see below) which contain information, procedures and tools that can be useful for the public or for professionals.

I am also attaching the IPA leaflet on telecommunication.

Stay safe
Best wishes
Maria Teresa Diez Grieser
Section Chair Child & Adolescent Section EFPPOheinen teksti tuli ilman mitään linkkejä tällaisenaan. Tarkoitus lienee että kukin googlaa artikkelit itselleen!

Anna Freud NCCF
· Supporting Young People’s Mental Health during Periods of Disruption Public
· Supporting Parents and Carers through Disruption Public
· Supporting Schools and Colleges through Disruption Video. Public
· Supporting Schools and Colleges during periods of disruption pdf. Public and professionals

AACAP America Association for Child and Adolescent Psychiatry (site currently under construction)
· News and Children by AACAP Public and professionals
· Disaster and Trauma Resource Center Professionals
· Talking to children about Coronavirus Professionals

BPS British Psychological Society
· Advice to Schools, Parents and Carers to Help Children through the Uncertainty of School Closures Public
· Importance of talking to children about Coronavirus Public and professionals
· Top Tips for Providing Effective Therapy via Video by DCP Digital Healthcare Sub-Committee Professionals
· BPS guidance – Talking to Children About Coronavirus

Carlat publishing
· Coronavirus and Mental Health podcasts for mental health care professionals useful links in article. Professionals
Covi-book for children in under the age of 7 in different languages
https://www.mindheart.co/descargables?dm_i=43MR,SZ24,5KBBPZ,3HKE7,1
»EsiteSuomen ryhmäpsykoterapia ry:n ja Turun yliopiston järjestämä ryhmäpsykoterapeuttikoulutus Helsingissä 2020-2024. Haku koulutukseen on alkanut.
AIKUISTEN JA NUORTEN PSYKOANALYYTTINEN RYHMÄPSYKO-TERAPEUTTI KOULUTUS (70 op) HELSINGISSÄ

Suomen ryhmäpsykoterapia ry ja Turun yliopiston psykologian oppiaine järjestävät aikuisten ja nuorten psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapeuttikoulutuksen (70 op) Helsingissä. Koulutuksen suorittaminen mahdollistaa nimikesuojatun psykoterapeutti-nimikkeen hakemisen Valviralta. Koulutus pidetään Helsingin keskustassa vuosina 2020–2024.

Koulutukseen haku on 17.2.–31.3.2020 ja koulutettavien valinta tapahtuu huhti–toukokuun aikana 2020. Koulutuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 yhden päivän informaatiojaksolla ja systemaattisesti syksyn alussa 2020.

Linkit Turun yliopiston psykoterapeuttikoulutusten sivuille ja tähän haettavana olevaan koulutukseen ja sen tarkempiin hakukriteereihin löytyvät www-osoitteesta » Linkki
Esite liitteessä.
»Esite


Turun Psykoterapiayhdistys ry järjestää Seminaarin keväällä 2020
Lauantaina 7.3.2020 klo 10.00 – 14.00 yhdistys järjestää seminaarin Villa Marjaniemessä (www.villamarjaniemi.fi) os. Marjaniementie 50, Turku.

Ilmoittautuminen seminaariin 1.3. mennessä Tero Jokiselle sähköpostilla (terojokinen@outlook.com).

Ohjelma liitteessä.

Tervetuloa.

»Ohjelma


Dear colleagues and anyone interested,
We would like to invite you to the following psychoanalytic film workshop which will be held March 28-29 right before the EPF-Congress 2020 in Vienna:

Caught in Trauma. 2 Days, 3 Films
In this workshop presented by the Vienna Psychoanalytic Academy we will examine experiences of being caught in individual and/ or collective trauma. Different ways of dealing with trauma will become apparent in the different artistic expressions of the films shown during the workshop. How do traumatic experiences of war and displacement continue to work in the unconscious?
The three films consider various geographic areas and periods of traumatising events. To tie in with the EPF-Congress 2020 theme Realities, films were selected with a focus on Europe.

Discussants: Ermin Bravo, Thomas Jung, Tjark Kunstreich, Stanislav Matačić

The workshop is also the kick-off for the seminar Caught in Trauma. 7 films, 2 semesters (Im Trauma gefangen. 7 Filme, 2 Semester).

Registration fee: 180,00 Euro.

For more information or the list of selected films and for online registration follow this link:
» More information

This workshop is open to the public.

We look forward to seeing you in Vienna,
Thomas Jung (Vienna Psychoanalytic Association - IPA) Tjark Kunstreich (Vienna Psychoanalytic Society - IPA)

Huhtikuu 2020
Toukokuu 2020

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry järjestää koulutuspäivän

Koronavirusepidemian vuoksi EFPP Suomen Kansallinen verkosto ry:n koulutuspäivä PSYKOANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN TUTKIMUS Mitä tiedämme ja minkälaista tutkimusta tarvitsemme? 8.5.2020 siirtyy pidettäväksi 12.12.2020.


Jos olet ilmoittautunut ja maksanut, voit pitää ilmoittautumisesi voimassa 12.12. koulutuspäivään. Mikäli halut perua ilmoittautumisesi, otathan yhteyttä Taru Kaivolaan taru.kaivola@gmail.com. Maksusi palautetaan.


ALKUPERÄINEN OHJELMA

PSYKOANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN TUTKIMUS 2020
– mitä tiedämme ja minkälaista tutkimusta tarvitsemme?

Katso ajankohta yllä

Hotelli Arthur, Auditorio, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki
Koulutuspäivässä pyritään antamaan ajantasainen kuva psykoanalyyttisen psykoterapian tutkimuksesta ja pohditaan sen tulevaisuuden haasteita. Esillä ovat sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen näkökulmat.

Ohjelma esityksineen on liitteessä.

Osallistumismaksu: Early bird hinta 21.2.2020 asti 150,00 €,
23.2. alkaen 170,00 €

Ilmoittautuminen: 7.4.2020 mennessä linkissä:
» Ilmoittautumis-lomake

Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-postiin taru.kaivola@gmail.com Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/Erityisruokavalio/MAKSAJA mikäli osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja. Viestikenttään Koulutuspäivä 8.5.2020.

Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamista 7.4.2020 mennessä EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.

Peruutusehdot: Mikäli ilmoittautuja peruu osallistumisensa 7.4. jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta toimisto- ja järjestelykuluina. Mikäli osallistuja ei ilmoita peruutuksesta lainkaan, veloitetaan koko osallistumismaksu.

TERVETULOA!

»Ohjelma


Kesäkuu 2020

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen ja Sote-työryhmän aloite 26.5.2020
Psykoterapeuttikoulutus yliopistolliseksi erikoistumiskoulutukseksi

»Aloite


Second conference of EFPP in Ukraine
Please find information about "Between Body & Soul, The Second Conference of the National Network of the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Ukraine", between June 12-14, 2020 in the attachment. For further information please contact: Tatjana Pushkarova - email: tnp5577@gmail.com

»Ohjelma


Syyskuu 2020

FEMININE SYMPOSIUM 12.9.2020, järjestäjät HPY, SPY ja COWAP.

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja maksusta tulevat myöhemmin keväällä. »Ohjelma


Lokakuu 2020

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry järjestää
MATTI BRUMMERIN MUISTOSEMINAARI 9.10.2020


Psykiatriakeskus Välskärinkatu 12 Helsinki, Auditorium Christian Sibelius

Klo 12.00-12.15 Tervetuliaissanat
Klo 12.15 -13.00 Psykoterapia ja ihmiskuva tässä ajassa - Johannes Lehtonen, LKT, professori emeritus, psykoanalyytikko
Klo 13.00-13.45 Usko ja psykoterapeuttinen prosessi - Henrik Enckell, LT, psykoanalyytikko
Klo 13.45-14.15 Kahvitarjoilu
Klo 14.15-15.00 Ajatuksia hirviöistä - Christel Airas, FM, koulututtajapsykoanalyytikko, lapsi ja nuorisopsykoanalyytikko
Klo 15.00-15.45 Löydä tie lapsen luo - Liisa Roine-Reinikka, ft, koulutuslastenpsykoterapeutti, perheterapeutti
Klo 15.45-16.00 Päätössanat

Hinta 30 €. Ilmoittautuminen 2.10.2020 mennessä linkissä


Koronavirusepidemian vuoksi osallistujamäärä rajataan 50 henkilöön, jotta voimme varmistaa turvavälit. Osallistujille annetaan tilaisuudessa kertakäyttöiset kasvomaskit tilaisuuden alussa ja kahvin jälkeen. Läsnäpaikat ovat täynnä. Käytämme kasvomaskeja ja huolehdimme käsihygieniasta.
Niiden ilmoittautuneiden, jotka eivät mahdu 50 läsnäosallistujan joukkoon, on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Etäyhteyden kautta osallistuville lähetämme linkin tilaisuuteen sähköpostitse.
Ilmoittautuminen 3.10.2020 mennessä. Tarkemmat tiedot Ks. Ajankohtaista
Muutokset mahdollisia mikäli viranomaisohjeet muuttuvat koronavirusepidemian vuoksi.

» Ilmoittautuminen Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu
s-postiin taru.kaivola@gmail.com
Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/Erityisruokavalio/MAKSAJA mikäli osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja.
Viestikenttään Seminaari 9.10.2020.
Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamista 2.10.2020
mennessä EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.
»Ohjelma


Dear Delegates

As a member of the EFPP Board and the subcommittee for the EFPP Research Award I would like to invite you to participate with your work and/or that of your colleagues and send your work.

In the attachment you will find the general guidelines for the EFPP Research Award. The concrete procedure is as follows:

The work should be sent to our president, Maria Eugenia Cid Rodriguez (meucidro.efpp@gmail.com). She will forward it in anonymous form to Ulrich Schultz-Venrath and me for evaluation. The result will be ratified by the Board and then communicated to the authors.

We ask for submission of papers by 31 October 2020.

The award ceremony will take place on during the Delegates Meeting on Friday, 5th March 2021 in Berlin.

We are looking forward to innovative work!

Maria Teresa Diez Grieser & Ulrich Schultz-Venrath

»Hakuohje


Joulukuu 2020

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n
KANNANOTTO STM:N KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISEN TOIMINTASUUNNITELMAAN (20.11.2020) KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN OSALTA


Kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.
»Kannanotto

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry järjestää koulutuspäivän

PSYKOANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN TUTKIMUS
Mitä tiedämme ja minkälaista tutkimusta tarvitsemme?
Lauantai 12.12.2020.
Zoom-etäyhteyden kautta


Koulutuspäivässä pyritään antamaan ajantasainen kuva psykoanalyyttisen psykoterapian tutkimuksesta ja pohditaan sen tulevaisuuden haasteita. Esillä ovat sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen näkökulmat.

Osallistumismaksu: 150,00 € Ilmoittautuminen: 7.12.2020 mennessä

Ilmoittautuminen linkissä:
» Ilmoittautumis-lomake


Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-postiin koulutus@efpp-finland.org

Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/Erityisruokavalio/MAKSAJA mikäli osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja.

Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamista 7.12.2020 mennessä EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.

Lähetämme zoom-linkin ilmoittautuneille.

Peruutusehdot: Mikäli ilmoittautuja peruu osallistumisensa 7.12. jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta toimisto- ja järjestelykuluina. Mikäli osallistuja ei ilmoita peruutuksesta lainkaan, veloitetaan koko osallistumismaksu. TERVETULOA!

»Ohjelma
Tammikuu 2021

Exchange of Training Institutes | EFPP Zoom Meeting Sunday 10 January, 18.00 CET

Dear colleagues,

we are pleased to invite you on behalf of the EFPP to a series of Zoom Meetings which shall enhance the exchange between training institutes about their experiences with corona induced modifications of their training settings. All teachers and students of training institutes in the field of psychoanalytic psychotherapy are welcome. Please forward this information to other interested colleagues.

The next Zoom Meeting will take place on

Sunday, 10 January at 18.00 - 19.30 CET

17.00 - 18.30 London 18.00 - 19.30 Berlin, Madrid, Paris, Prague, Warzaw 19.00 - 20.30 Athens, Istanbul, Kiev, Moscow, Tel Aviv

Please forward this information to other interested colleagues. All teachers and students of training institutes in the field of psychoanalytic psychotherapy in all sections are welcome. Please use the same login as last time or send an email to miest@bluewin.ch to receive the invitation and password for the meeting. We look forward to your participation, best regards,

Peter-Christian Miest, AZPP Ausbildungszentrum für Psychoanalytische Psychotherapie, Basel, Switzerland Effie Layiou-Lignos MPsychPsych, President of the Hellenic Association for Child and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapy, Athens, Greece

Email from Anne Sauer, sent via www.efpp.org


First International Workshop on Group Analysis with Children and Adolescents

Dear colleagues,

We would like to inform you about the First International Workshop on Group Analysis with Children and Adolescents to be held in Berlin from 10 to 12 September 2021.

Please distribute this information!

For the past 15 years a team of group analysts working with children and adolescents has been exploring this field. They organized annual workshops on this topic and have encouraged group analysts to present their work with groups of children and adolescents. The workshops took place in different cities in German-speaking Europe. Based on the insights, a curriculum for the training of professionals working with or treating children and adolescents in group settings was developed, which will be translated to English within the next year. About three and a half years ago the association “Arbeitsgemeinschaft Gruppenanalyse mit Kindern und Jugendlichen (GaKiJu)“ was founded and the number of its members is rapidly growing. You can find our homepage here: www.kindergruppenanalyse.de.

At our last AGM the association decided to organize an international workshop on group analysis with children and adolescents in Berlin from 10 to 12 September 2021. We would be delighted to welcome you or representatives of your association at this workshop which will take place in English. Please, see the attached call for papers.

Friday, 10 September 2021

3.30-5.00 p.m. Large group

5.30-7.00 p.m. Parallel working groups I

7.15-8.00 p.m. Lecture

Saturday, 11 September 2021

9.00-10.30 a.m. Parallel working groups II

11.00-12.30 a.m. Panel discussion

2.00-3.30 p.m. Large group

4.00-5.30 p.m. Parallel working groups III

Sunday, 12 September 2021

9.00-10.30 a.m. Parallel working groups IV

11.00-12.30 a.m. Large group

Yours respectfully,
The organizing team

Thomas Jung, Kadir Kaynak, Furi Khabirpour, Robert Mayerle, Franziska Schöpfer, Katrin Stumptner, Matthias Wenck

» Lisätietoja


Helmikuu 2021

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanottoon kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmasta kuntoutuspsykoterapian osalta.

» STMn vastaus

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n
KANNANOTTO STM:N KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISEN TOIMINTASUUNNITELMAAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN OSALTA

on lähetetty Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kaikille jäsenille ja varajäsenille sekä Monikanavarahoituksen purkamisen Kuntoutuksen valmisteluryhmän jäsenille.
» Kannanotto

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää Zoom -etäkoulutussarjan

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää Zoom -etäkoulutussarjan vuonna 2020 julkaisemansa 45-vuotisjuhlajulkaisun artikkeleiden pohjalta.
Kouluttajina toimivat artikkeleiden kirjoittajat.

Koulutussarja alkaa 13.2.2021 aiheella Esteettinen transferenssi ja vastatransferenssi - Esteettisen konfliktiteorian näkökulma

Kouluttaja: PsL, koulutuspsykoanalyytikko, kuvataidepsykoterapeutti Mervi Leijala-Marttila

Hinta: 40 e

Ilmoittautuminen: Viimeistään 6.2.2021 mennessä Heidi Lepistölle sähköpostitse heidi.s.lepisto@gmail.com.

» Lisätietoja

Linkki koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin 2pv ennen koulutusta. (Muistathan katsoa tarvittaessa sähköpostisi roskakorin.)

Juhlajulkaisun tilaaminen: heidi.s.lepisto@gmail.com. Hinta 25e + postikulut. Ks.
» Linkki Julkaisut
Katso myös
» Linkki EFPP_Facebook

Huhtikuu 2021

ARVIO COVID-19 TARTUNTARISKISTÄ PSYKOTERAPEUTIN VASTAANOTOLLA - MONEN ULOTTUVUUDEN PUNNITSEMINEN - Anna Collander
Psykoterapeutit ovat jo reilun vuoden ajan joutuneet työstämään kysymystä, millä tavalla jatkaa psykoterapiatyötä koronapandemian aikana.

Seuraavassa on koottu terveydenhuollon arvioita covid-19-tartuntariskistä psykoterapeutin vastaanotolla, ja lopuksi kuvattu erilaisia ulottovuuksia, joita psykoterapeutti punnitsee tehdessään omaa arvioita tilanteesta.
» Raportti


Hyvät EFPP Suomen jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt ja jäsenet
Ohessa kevään jäsenkirje.

Hyvää pääsiäistä!

YT EFPP Suomi tiedotus
» Jäsenkirje


Hyvät EFPP Suomen jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt
Toinen EFPP Suomen hallituksen ja jäsenyhdistysten edustajien yhteistyökokous pidetään keskiviikkona 14.4.2021 klo 18.45 zoom-etäyhteyden kautta.
Toivomme, että yhdistyksenne hallitus nimeää kaksi edustajaa hallituksestanne/yhdistyksestänne osallistumaan kokoukseen.
Välittäisittekö ystävällisesti oheisen kutsun tiedoksi hallituksellenne/johtokunnallenne.

YT EFPP Suomi tiedotus
» Yhteistyökokous


SUOMEN KUVATAIDEPSYKOTERAPIA RY:N 45-VUOTISJUHLAJULKAISUN LUENTOSARJA
Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää luentosarjan vuonna 2020 julkaisemansa 45-vuotisjuhlajulkaisun artikkeleiden pohjalta. Kouluttajina toimivat artikkeleiden kirjoittajat.
OLEMASSAOLON KUVALLISUUS
TAIDEMAALARI TOR ARNEN TAITEESSA
Kouluttaja: Emeritusprofessori, LKT, psykoanalyytikko Johannes Lehtonen
Paikka: Zoom-etäkoulutus
Aika: Lauantai 17.4.2021 klo 12.00 - 13.30
Hinta: 40 €, Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n jäsenille 30 €

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet liitteissä.
» Ohjelma ja ohjeet
» Esite


Hyvät EFPP Suomen jäsenet
Ryhmäanalyysiyhdistys ry järjestää kevätseminaarin 17.4. neuropsykiatrisista häiriöistä Zoomin kautta. Liitteenä esite. Lämpimästi tervetuloa!

YT EFPP Suomi tiedotus

» Ohjelma


Hyvät EFPP Suomen jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt
Ohessa EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n vuosikokouskutsu, jossa mukana ilmoittautumisohjeet. Vuosikokoukseen voi tulla kustakin jäsenyhdistyksestä kaksi edustajaa, joten kutsu on suunnattu yhdistyksenne hallitukselle. Kokous pidetään keskiviikkona 28.4.2021 Zoom-kokouksena.

EFPP Suomi tiedotus

» Kutsu

Toukokuu 2021

EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ry ja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYS järjestävät zoom-koulutuspäivän 22.5.2021
SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS

Ilmoittautuminen: 15.5.2021 mennessä linkissä
» Ilmoittautuminen

Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-postiin koulutus@efpp-finland.org Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/MAKSAJA mikäli osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja. Viestikenttään Koulutuspäivä 22.5.2021.
Lisätietoja ohjelmasta ja maksusta ohessa.
» Lisätietoja


Hyvät EFPP Suomen jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt
EFPP Suomi järjestää maksuttoman yleisöluennon 'Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen perheessä'.
Luennoitsijana PsT Jallu Lindblom. Ohessa esite jaettavaksi jäsenistölle.
Toivomme, että jäsenet jakavat esitettä yhteistyötahoilleen ja asiakkailleen, joiden ajattelevat luennosta hyötyvän.

Lämpimästi tervetuloa!

YT EFPP Suomi tiedotus
» Ohjelma

Lataa Jallu Lindblomin yleisöluennon ”Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen perheessä” diat:
» DiatHyvät EFPP Suomen jäsenet
Turun psykoterapiayhdistys järjestää lauantaina 8.5. webinaarin, jossa tarkastellaan ihmisyyttä ja mielen dynamiikkaa Muumitarinoiden kautta.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet liitetiedostossa olevassa seminaariohjelmassa. Webinaarista saa mielellään tiedottaa laajasti.

Ystävällisin terveisin, Tero Jokinen (Turun psykoterapiayhdistyksen sihteeri)
» Ohjelma


Kesäkuu 2021

Dear All,
Please find here more information about LGAD 2021 Summer workshop:

Social Unconscious
International Summer Conference of Lithuanian Group Analytic Society 25-26 June, 2021
The registration is open until 10 June, 2021

For registration click this link: » Registration
and for more information please click: » Information


Best regards, Anne Sauer

EFPP Administrative Secretary Anne Sauer, MA T: +4917645961389 E: annesauer@efpp.org

Syyskuu 2021

EFPP Suomen kansallinen verkosto
TOIMIVAT MIELENTERVEYSPALVELUT EDELLYTTÄVÄT KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOIDEN SÄILYTTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ
Kirsi Huttula ja Tuomo Tikkanen 18.9.2021


Kelan kuntoutuspsykoterapioiden säilyttäminen ja kehittäminen on yksi EFPP Suomen kansallisen verkoston tärkeimmistä tavoitteista. Kelan kuntoutuspsykoterapiat muodostivat vuonna 2020 valtaosan suomalaisesta psykoterapiasta: sen tukemaa tai järjestämää kuntoutuspsykoterapiaa sai 60 305 ihmistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyi pääministeri Sipilän hallituksen kaudella valmistelemaan suunnitelmaa Kelan kuntoutuspsykoterapioiden lakkauttamisesta ja kuntoutuspsykoterapian järjestämisvelvollisuuden siirtämisesti maakuntien vastuulle. Vielä vuoden 2016 alusta hallitus oli asetuksella korottanut Kelan kuntoutuspsykoterapian korvaustasoja niiden nykyiselle tasolle.

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto EFPP Suomen kansallisen verkoston ja sen sote-työryhmän vaikuttamistoimista Kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. EFPP Suomi on ottanut kantaa Kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttämisen ja kehittämisen puolesta kaikissa vaiheissa. Kannanotoissa on korostettu sitä, että tarvitsemme molemmat väylät – sekä tuloksellisen ja kansantaloudellisesti kannattavan Kelan opiskelu- ja työkykyä ylläpitävän kuntoutuspsykoterapian että hyvät mielenterveyspalvelut hyvinvointialueilla. ... jatkuu pdf liitteessä
» Yhteenveto


EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO RY JÄRJESTÄÄ WEBINAARIN

POTILASASIAKIRJAMERKINNÄT PSYKOTERAPIASSA

Ajankohta: Lauantai 11.9.2021 klo 9.00 - 13.00

Kouluttaja: Vera Gergov, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Koulutuksessa käydään läpi terveydenhuollon ammattilaisten kirjaamistakoskeva lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset erityisestipsykoterapiatyöhön liittyen. Lisäksi perehdytään Kanta -palveluihin sekäniiden käyttöönoton asettamiin vaatimuksiin rakenteisen kirjaamisen osalta.Koulutuksen fokuksessa on vastaanottokäyntien kirjaaminen ja ohjeistustenjalkauttaminen myös käytännön tasolle eri psykoterapiamuotojen osalta.

Aikataulu:9.00 Päivän avaus
Terveydenhuollon kirjauksia koskeva lainsäädäntö
Psykoterapian kirjaaminen
Tauko
Kanta-palvelut
Rakenteinen kirjaaminen
Tauko
Eri psykoterapiamuotojen kirjaamiseen liittyvät käytännöt
Tulevaisuuden näkymiä kirjausten suhteen
Kysymyksiä ja keskustelua
13.00 Päivä päättyy

Vera Gergov on psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinenpsykoterapeutti. Virkatyönään hän toimii Suomen Psykologiliitossa ammattiasioistavastaavana psykologina, minkä lisäksi hän kouluttaa ja työnohjaa oman yrityksensäkautta erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia ja toimii psykoterapiatutkijana.Hänellä on myös pitkä työkokemus kliinisestä työstä sekä psykososiaalisten hoitojenpalvelujärjestelmän kehittämisestä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuoruusikäistenparissa. Lue lisää: www.veragergov.com.

Osallistumismaksu: 80 eur

Ilmoittautuminen: 3.9.2021 mennessä linkissä
» Ilmoittautuminen

Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-postiin koulutus@efpp-finland.org Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/MAKSAJA mikäli osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja. Viestikenttään Webinaari 11.9.2021.


Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamista 3.9.2021 mennessä EFPP Suomenkansallinen verkosto ry:n
tilille FI37 1014 3000 2084 50.
Lähetämme zoom-linkin ilmoittautuneille.
Peruutusehdot: Mikäli ilmoittautuja peruu osallistumisensa 3.9. jälkeen, veloitetaan 50 %osallistumismaksusta toimisto- ja järjestelykuluina. Mikäli osallistuja ei ilmoita peruutuksesta lainkaan,veloitetaan koko osallistumismaksu.

Lisätietoja ohjelmasta ja maksusta ohessa.
» Lisätietoja


Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n luento
Musta Aurinko -mietteitä kuvallisesta symboliikasta

Kouluttaja: FM, psykologi, koulutuspsykoanalyytikko, koulutuslastenpsykoterapeutti Liisa Wahlbeck

Paikka: Zoom-etäkoulutus

Aika: Lauantai 25.9.2021 klo 12.00–13.30

Lisätietoja ohjelmasta ja maksusta ohessa.
» Lisätietoja

Lokakuu 2021

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää seminaarin
JUNGILAINEN LÄHESTYMISTAPA KUVATAIDEPSYKOTERAPIASSA


Paikka: Lapinlahden Lähde, Pylvässali, os. Lapinlahdenpolku 8, Helsinki
Aika: 29.-30.10.2021
Kouluttaja: Lea Leino, Psykologi, koulutuspsykoanalyytikko, kuvataidepsykoterapeutti

Tavoite: Tutustua jungilaisen lähestymistavan perusnäkemyksiin kuvataideterapiassa ja kuvataidepsykoterapiassa.

Kohderyhmä: Kuvataideterapeutit, kuvataidepsykoterapeutit, psykoterapeutit, muut terveydenhoito- ja sosiaalialan ammattilaiset ja alan opiskelijat

Seminaarin hinta: Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n jäsenet 280 € / molemmat päivät, 170 €/ yksi päivä; ei-jäsenet 300 €/ molemmat päivät, 190 € /yksi päivä. Seminaariin voidaan ottaa 25 osallistujaa, ensisijaisesti molempiin päiviin osallistuvia. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, otetaan myös osallistujia yhteen päivään. Hinta sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin molempina päivinä sekä workshopissa tarvittavat taidevälineet.

Tarkemmat tiedot liitteessä
» Seminaarin tiedot

a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

EFPP:n 30 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Armenia, Georgia, Kazakstan, Latvia ja Bulgaria. Moldovan jaoksilla on federaatiossa tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 30 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeuttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder.

EFPP har 30 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Armenien, Georgien, Latvien, Kazakstan, och Bulgarien. Sektioner i Moldavien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 30 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries.

The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 30 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, Ukraine and Turkey. The following countries have been accepted for associate member status: Armenia, Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Moldavia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org

koulutus@efpp-finland.org


Powered by creantis™