Etusivu

EFPP yhteenveto

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna.
» Lisää

Jäsenyhdistykset

EFPP Suomella on tällä hetkellä 18 jäsenyhdistystä Suomessa.
» Lisää jäsenyhdistyksistä

Etusivu

Kuntoutuspsykoterapian kohtalo Sote-uudistuksessa

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n edustajat kävivät neuvottelemassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustajan Hanna-Maija Kausen kanssa 18.4.2018. Liitteenä Saarikolle osoitettu kannanotto asiaan, joka lähetettiin ministerille jo audienssia pyydettäessä. Se on lähetetty kaikille sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille. Tähän mennessä verkoston edustajat ovat tavanneet sosiaali- ja terveysvaliokunnasta valiokunnan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen sekä kuusi valiokunnan jäsentä. Tapaamisia sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenien kanssa pyritään järjestämään edelleen. Saman sisältöinen audienssisaate lähetettiin myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle, jota verkoston edustajat tapasivat syksyllä 2017.
» Kannanotto
» Katso myös Facebook


AJANKOHTAISTA

VILL DU BLI PSYKOTERAPEUT?
Finland Svenska Psykoterapiförening erbjuder i Helsingfors en introducerande utbildning i psykoterapins grunder.

Vill du eller känner du någon som vill utbilda sig till psykoterapeut på svenska, men saknar de 30 studiepoäng i psykologi eller psykiatri som krävs i basutbildningen för att kunna söka till en psykoterapeututbildning? Finlands Svenska Psykoterapiförening inleder en introducerande utbildning i psykoterapins grunder 2020-21. Utbildningen lämpar sig även för den som vill få en kortare introduktion till den nutida psykodynamiska psykoterapins arbetssätt och metoder.

Det råder en stor brist på psykoterapeuter överlag och svenskspråkiga psykoterapeuter speciellt. Vår avsikt är att erbjuda dem som saknar en tillräcklig basutbildning en möjlighet att senare utbilda sig till psykoterapeuter. Utbildningen motsvarar universitetens krav på tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri för att kunna söka till en psykoterapeututbildning.

Vi ber om hjälp med att sprida ut information om den kommande kompletteringsutbildning som skall erbjudas i Helsingfors. Vi är tacksamma om du kan förmedla informationen till personer som eventuellt kan tänkas vara intresserade.

Undervisningen inleds vårterminen 2020, startdatum fredagen 17.1.2020 (övriga, ännu preliminära, datum är 31.1., 14.2., 28.2., 13.3,, 27.3., 24.4. och 8.5.2020). Utbildningen avslutas vårterminen 2021. Finlands Svenska Psykoterapiförening r.f.

ANSÖKAN: Deltagarna antas på basen av skriftlig ansökan och intervju. En fritt formulerad ansökan skickas före 31.5.2019 till: Styrelsen för Finlands Svenska Psykoterapiförening, Lena-Stina Nyström, Hopomvägen 446, 07880 Liljendal.

Intervjuerna sker hösten 2019. Intervjuavgiften är 90 €. Närmare information om undervisningen erhålls av Camilla Renlund, camilla.renlund@kolumbus.fi och Lena-Stina Nyström, lena-stina.nystrom@sulo.fi eller mobil: 0405839253.

Uppgifter finns också på FSP:s hemsida, psykoterapiutbildning.fi

» Närmare informationSuomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen psykoanalyytikkokoulutus

Seuraava Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen psykoanalyytikkokoulutus on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2021. Haku koulutukseen alkaisi suunnitelman mukaan elokuussa 2020 ja päättyisi joulukuussa 2020. Hakukelpoisuuteen vaaditaan vuosi omaa psykoanalyysia (4 kertaa viikossa) yhdistyksen koulutusanalyytikolla.

Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutustoimikunnan sihteeri Merja Iivonen, merja.iivonen(at)plusterveys.fi

MUUTA TIETOA

Psykoterapiasäätiö Monasteri tiedottaa seuraavaa:
Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 83 op Oulussa kevät 2019 - syksy 2022
Lisätietoa ja haku koulutukseen Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen sivuilta:
Lisätietoa myös Merja Kalevalta merja.kaleva(at)pp.inet.fi
»Ohjelma


Hyvät EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt,
postia HUS:sta:

Alla olevasta linkistä pääset seuraamaan tallenteita 16.4.2018 järjestetystä Psykoterapian seuranta ja käytettävät mittarit –koulutuksesta. Materiaaliin pääsy vaatii kirjautumisen Mielenterveystalon ammattilaisten osioon.
Terveisin, Marianne Oksanen Psykologi HUS, HYKS-psykiatria, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja
»Materiaali


Transferenssikeskeisen psykoterapian (TFP) koulutusohjelma, Helsinki 2018-2020
Ilmoittautuminen 20.4 mennessä.
Tämä englanninkielinen koulutusohjelma on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuttikoulutusohjelmissa opiskeleville psykologeille, psykiatreille ja muille kliinikoille. Pätevyyttä psykodynaamisesta psykoterapeuttikoulutuksesta EI edellytetä
»Ohjelma


"Tiedoksi EFPP:n jäsenyhdistysten jäsenille"
Psykoterapiapalveluiden tarjouspyyntö on julkaistu ja se löytyy oheisella linkillä:
» Tarjouspyyntö


Helsingin Yliopiston PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - hakuaika oli hemikuussa

Katso AJANKOHTAISTA.
Psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta ja edellyttää hakijalta mielenterveys- tai sitä vastaavan alan työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti saa opiskelija Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.
      » Linkki HY:n psykoterapeuttikoulutus sivulle

JÄSENET - KATSOKAA JÄSENSIVUT LINKISTÄ VASEMMALLA! (tai vasemmalla ylhäällä puhelinversiossa)

Siinä mm. ehdotus yhdistyksen sääntömuutoksille sekä raportoidut viimeisimmät psykoterapiakilpailutukset ja infoa KELAN sähköisestä potilastietojärjestelmästä.

Ohjeita

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

MIKSI PSYKOTERAPIAAN? Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Sen avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psykoterapian keinoin autettavissa oleva ongelma tai psyykkinen häiriö. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapiaan hakeudutaan useimmiten opiskelua, työtä tai yleistä toimintakykyä haittaavien psyykkisten oireiden tai häiriöiden vuoksi. Ongelmalla tai häiriöillä saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Tällaisia ongelmia tai häiriöitä voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, vaikeudet ihmissuhteissa, syömishäiriöt, univaikeudet, väsymys, joka ei helpotu nukkumalla, masentuneisuus, voimakkaat mielialan vaihtelut, ja todellisuuden tajun heikkeneminen. Psykoterapiaan voi hakeutua myös, itsetuntemuksen lisäämiseksi ilman erilaisia toimintakykyä haittaavia oireita.
»Lisää tietoa OHJEITA sivulla

kannanotot

EFPPn kannanottoja

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitealle 13.3.2017 Kansaneläkelaitoksen korvaama kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja psykoterapian järjestäminen
» Lausunto

» KANNANOTOT sivulle

Koulutus

Psykoterapiakoulutus Suomessa

Psykoterapeuttikoulutuksen järjestäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Valtioneuvosto antoi 16.12 2010 asetuksen psykoterapeuttikoulutusten järjestämisestä yliopistojen yhteydessä tapahtuvaksi vuoden 2012 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 2.3.2011 todettiin psykoterapeuttikoulutusten olevan resurssi yliopistoille, sekä koulutusten sisällön että psykoterapiatutkimuksen, erityisesti potilastapaustutkimuksen, osalta. Psykoterapeuttikoulutusten status nousee, ne on todettu yliopistokelpoisiksi. Yhteistyön arvioitiin toteutuvan...
» Lisää Psykoterapiakoulutus sivulla

Serbia

EFPP Conference will be held in Belgrade 2018

Hyvät EFPP Suomen kansallinen verkosto ry jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt! Tiedoksi ja jaettavaksi yhdistyksienne jäsenelle
Dear Colleagues, dear EFPP-delegates, It is our pleasure to send you the attached pdf-Flyer of the EFPP Conference that will be held in Belgrade 2018 and also the link of the Conference website.
With best wishes of the Scientific and Organizing Committee Ulrich Schultz VenrathTi and Despotovic

» EFPP Conference Flyer
» EFPP Conference Link

a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

EFPP:n 30 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Armenia, Georgia, Kazakstan, Latvia ja Bulgaria. Moldovan jaoksilla on federaatiossa tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 30 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeuttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder.

EFPP har 30 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Armenien, Georgien, Latvien, Kazakstan, och Bulgarien. Sektioner i Moldova har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 30 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries.

The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 30 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, Ukraine and Turkey. The following countries have been accepted for associate member status: Armenia, Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Moldavia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org


Powered by creantis™