Etusivu

EFPP yhteenveto

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna.
» Lisää

Jäsenyhdistykset

EFPPllä on tällä hetkellä 16 jäsenyhdistystä Suomessa.
» Lisää jäsenyhdistyksistä

Etusivu

Kuntoutuspsykoterapian kohtalo Sote-uudistuksessa

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n edustajat kävivät neuvottelemassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustajan Hanna-Maija Kausen kanssa 18.4.2018. Liitteenä Saarikolle osoitettu kannanotto asiaan, joka lähetettiin ministerille jo audienssia pyydettäessä. Se on lähetetty kaikille sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille. Tähän mennessä verkoston edustajat ovat tavanneet sosiaali- ja terveysvaliokunnasta valiokunnan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen sekä kuusi valiokunnan jäsentä. Tapaamisia sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenien kanssa pyritään järjestämään edelleen. Saman sisältöinen audienssisaate lähetettiin myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle, jota verkoston edustajat tapasivat syksyllä 2017.
» Kannanotto
» Katso myös Facebook


AJANKOHTAISTA

Hyvät EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten jäsenet!
EFPP:n 30v juhlajulkaisun teemaksi on valittu YHTEYS
Muistattehan, että julkaisutoimikunta odottaa artikkeleitanne!! Nyt meillä on mahdollisuus tuoda psykoanalyyttinen psykoterapia tässä päivässä suuren yleisön tietoisuuteen, hälventää ennakkoluuloja ja luoda yhteys niihin, jotka menetelmästämme ja ajatuksistamme hyötyisivät.

Psykoanalyyttisen psykoterapian ydintä kuvaa yhteyden etsiminen ja löytäminen. Tämän ajan keskeinen kysymys onkin, löytyykö yhteys?

Löydämmekö yhteyden itseemme, omiin ajatuksiimme, tunteisiimme, mielikuviimme, historiaamme, ruumiillisuuteemme, toimintamme merkityksiin…?

Löytyykö yhteys toisiin? Lapseen, nuoreen, puolisoon, sukuun, perheeseen, ystävään, työtoveriin – ja miten? Sosiaalisen median kautta?

YHTEYS on teemana kaikki psykoanalyyttisen psykoterapian muodot yhteen kokoava, mutta riittävän väljä. Siitä voi kirjoittaa psykoanalyytikko, yksilöpsykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kuvataideterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti sekä lasten ja nuorten psykoterapeutit ja varhaisen vuorovaikutukset terapeutti.

Julkaisulla pyrimme tavoittamaan ihmisen, jolle psykoanalyyttinen ajattelu ei vielä ole tuttua. Haluamme avata ikkunan psykoanalyyttiseen ajatteluun tässä ajassa. Emme kirjoita vain toisillemme, vaan puhumme sanoilla, jotka koskettavat kaikkia ja joita voi ymmärtää kuka tahansa. Kuin ihminen ihmiselle. Kirjoituksista muodostuu ihmisen kehitystä seuraava kaari yksilön varhaisvaiheista yhteiskunnallisiin suhteisiin.

Olet tervetullut lähestymään meitä omalla ideallasi.

Odotamme ideoitanne 31.3.2019 mennessä osoitteisiin niinajrita@gmail.com ja km.omahuone@gmail.com .

EFPP:n juhlavuosi on 2021. Kirjoitusten tulisi olla valmiita 31.3.2020 mennessä.

Julkaisutoimikunta
Johannes Lehtonen
Kaisa-Maria Leskinen
Antti-Jussi Pyykkönen
Niina Rita
Erja Tuompo-Johansson

Helsingin yliopiston hyväksymä
AIKUISTEN KOULUTTAJA-
PSYKOTERAPEUTTI-KOULUTUS (2019-2022/82 op)

Psykoanalyyttinen viitekehys
Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kolme vuotta kestävä psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen hakuaika on 15.11.2018-31.3.2019
Lisää tietoa kohdassa Ajankohtaista / Marraskuu 2018.
Hakuohjeet ja lomakkeet: Koulutuksen esite ja hakemuslomake ohessa.
» Esite » Hakuohjeet ja lomakkeet


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n luento 1.2.2019
Olavi Lindforsin (Dos., PsT, psykoanalyytikko) luentomateriaali
"Psykoanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuus" laitettu jäsensivulle.

RYHMÄANALYYTTINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUS KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ 2019

HAKU KOULUTUKSEEN HELMIKUUSSA 2019
Koulutuksen suorittaneet saavat oikeuden psykoterapeutin ammattinimikkeeseen. Psykoterapeutille se tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden toteuttaa potilastyötä.

Lisää informaatiota allaolevissa linkissä!
Tervetuloa!
» Esite
» Helsingin yliopisto koulutus
» Ryhmäanalyysiyhdistys - koulutus» Lisää AJANKOHTAISTA


MUUTA TIETOA

Psykoterapiasäätiö Monasteri tiedottaa seuraavaa:
Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 83 op Oulussa kevät 2019 - syksy 2022
Lisätietoa ja haku koulutukseen Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen sivuilta:
Lisätietoa myös Merja Kalevalta merja.kaleva(at)pp.inet.fi
»Ohjelma


Hyvät EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt,
postia HUS:sta:

Alla olevasta linkistä pääset seuraamaan tallenteita 16.4.2018 järjestetystä Psykoterapian seuranta ja käytettävät mittarit –koulutuksesta. Materiaaliin pääsy vaatii kirjautumisen Mielenterveystalon ammattilaisten osioon.
Terveisin, Marianne Oksanen Psykologi HUS, HYKS-psykiatria, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja
»Materiaali


Transferenssikeskeisen psykoterapian (TFP) koulutusohjelma, Helsinki 2018-2020
Ilmoittautuminen 20.4 mennessä.
Tämä englanninkielinen koulutusohjelma on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuttikoulutusohjelmissa opiskeleville psykologeille, psykiatreille ja muille kliinikoille. Pätevyyttä psykodynaamisesta psykoterapeuttikoulutuksesta EI edellytetä
»Ohjelma


"Tiedoksi EFPP:n jäsenyhdistysten jäsenille"
Psykoterapiapalveluiden tarjouspyyntö on julkaistu ja se löytyy oheisella linkillä:
» Tarjouspyyntö


Helsingin Yliopiston PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - hakuaika oli hemikuussa

Katso AJANKOHTAISTA.
Psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta ja edellyttää hakijalta mielenterveys- tai sitä vastaavan alan työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti saa opiskelija Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.
      » Linkki HY:n psykoterapeuttikoulutus sivulle

JÄSENET - KATSOKAA JÄSENSIVUT LINKISTÄ VASEMMALLA! (tai vasemmalla ylhäällä puhelinversiossa)

Siinä mm. ehdotus yhdistyksen sääntömuutoksille sekä raportoidut viimeisimmät psykoterapiakilpailutukset ja infoa KELAN sähköisestä potilastietojärjestelmästä.

Ohjeita

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

MIKSI PSYKOTERAPIAAN? Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Sen avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psykoterapian keinoin autettavissa oleva ongelma tai psyykkinen häiriö. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapiaan hakeudutaan useimmiten opiskelua, työtä tai yleistä toimintakykyä haittaavien psyykkisten oireiden tai häiriöiden vuoksi. Ongelmalla tai häiriöillä saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Tällaisia ongelmia tai häiriöitä voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, vaikeudet ihmissuhteissa, syömishäiriöt, univaikeudet, väsymys, joka ei helpotu nukkumalla, masentuneisuus, voimakkaat mielialan vaihtelut, ja todellisuuden tajun heikkeneminen. Psykoterapiaan voi hakeutua myös, itsetuntemuksen lisäämiseksi ilman erilaisia toimintakykyä haittaavia oireita.
»Lisää tietoa OHJEITA sivulla

kannanotot

EFPPn kannanottoja

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitealle 13.3.2017 Kansaneläkelaitoksen korvaama kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja psykoterapian järjestäminen
» Lausunto

» KANNANOTOT sivulle

Koulutus

Psykoterapiakoulutus Suomessa

Psykoterapeuttikoulutuksen järjestäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Valtioneuvosto antoi 16.12 2010 asetuksen psykoterapeuttikoulutusten järjestämisestä yliopistojen yhteydessä tapahtuvaksi vuoden 2012 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 2.3.2011 todettiin psykoterapeuttikoulutusten olevan resurssi yliopistoille, sekä koulutusten sisällön että psykoterapiatutkimuksen, erityisesti potilastapaustutkimuksen, osalta. Psykoterapeuttikoulutusten status nousee, ne on todettu yliopistokelpoisiksi. Yhteistyön arvioitiin toteutuvan...
» Lisää Psykoterapiakoulutus sivulla

Serbia

EFPP Conference will be held in Belgrade 2018

Hyvät EFPP Suomen kansallinen verkosto ry jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt! Tiedoksi ja jaettavaksi yhdistyksienne jäsenelle
Dear Colleagues, dear EFPP-delegates, It is our pleasure to send you the attached pdf-Flyer of the EFPP Conference that will be held in Belgrade 2018 and also the link of the Conference website.
With best wishes of the Scientific and Organizing Committee Ulrich Schultz VenrathTi and Despotovic

» EFPP Conference Flyer
» EFPP Conference Link

a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org


Powered by creantis™